ปิ๊กกะจู้

หนึ่งหมัด..แต่ล้านความหมาย

หนึ่งหมัด..แต่ล้านความหมาย

ไม่ต้องเลือกต้ง..เลือกตั้ง กันแล้ว 

ไม่ต้องเลือกต้ง..เลือกตั้ง กันแล้ว 

แน่จริงก็วัดใจประชาชนเลย

แน่จริงก็วัดใจประชาชนเลย

ลากสังขาร "ลุง" บ้านเมืองลุกเป็นไฟ

ลากสังขาร "ลุง" บ้านเมืองลุกเป็นไฟ

หมดเวลา "ระบอบประยุทธ์" ประเทศไทยต้องไปต่อ

หมดเวลา "ระบอบประยุทธ์" ประเทศไทยต้องไปต่อ

"บิ๊กตู่" ดวงเทพ มีพรมวิเศษคอยอุ้ม

"บิ๊กตู่" ดวงเทพ มีพรมวิเศษคอยอุ้ม

มหันตภัย “ระบอบประยุทธ์”

มหันตภัย “ระบอบประยุทธ์”

  “Banana Gove” โอ้ววว..บร๊ะเจ้ากล้วยช่วย “ลุง”

  “Banana Gove” โอ้ววว..บร๊ะเจ้ากล้วยช่วย “ลุง”

การศึกมิหน่าย เล่ห์ของพวก500

การศึกมิหน่าย เล่ห์ของพวก500

ว่าด้วยเรื่องเฟก ๆ ของผู้นำ

ว่าด้วยเรื่องเฟก ๆ ของผู้นำ

Page 1 of 4