ร่วมส่งพลังสู้โควิด กัลฟ์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยผู้สูงอายุและเด็กในชุมชน 50 เขต กทม. 

 

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF มอบเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ ข้าวสาร ปลากระป๋อง กุนเชียง น้ำมันพืช น้ำดื่ม นมกล่อง ผ้าอ้อม และยาสามัญประจำบ้านแก่ประชาชนใน 50 เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครอบคลุมกว่า 1,800 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  นอกจากนี้ยังมอบเครื่องพ่นฆ่าเชื้อและน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมีขาตั้ง และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ให้แต่ละชุมชนด้วย รวมเป็นมูลค่ากว่า 1,300,000 บาท

 

 

นายสิตมน รัตนาวะดี ในนามตัวแทนของนายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า GULF ห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนที่ลำบาก โดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และเด็กที่อาศัยในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้ ได้มอบสิ่งของให้ผู้นำชุมชน หรือ ผู้ประสานงานนำไปแจกจ่ายให้กับคนในชุมชน เพื่อลดการรวมกลุ่มของประชาชนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง  

 

 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา GULF ได้ร่วมมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งล่าสุดได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 10 ล้านบาทแก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และสมทบทุนค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมฮอสพิเทล (Hospitel) หรือหอผู้ป่วยเฉพาะกิจอีกด้วย

 

 


1K