ส่องคุณสมบัติโปรนักศึกษา ซื้อ iPad แถม AirPods 2021


189

โปรโมชัน Apple Back to School ไอแพดเพื่อการศึกษาแถมแอร์พอดปี 2021 กลับมาอีกครั้ง สำหรับนักเรียน อาจารย์ และผู้ปกครองของน้องๆ หนูๆ ทั้งโรงเรียนรัฐและเอกชน เพื่อการซื้อสินค้าแอปเปิล Mac และ iPad รุ่นที่ร่วมรายการ เริ่ม 16 ก.ค.-27 ก.ย. 2021

 

ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ Back to School

  • MAC

iMac, Mac mini, Mac Pro, MacBook Pro และ MacBook Air รวมถึงเวอร์ชั่นปรับแต่งตามคำสั่งซื้อ

  • iPad

iPad Pro และ iPad Air (iPad รุ่นที่ 8 และ iPad mini ไม่เข้าร่วมรายการในข้อเสนอนี้)
ส่วนลด AirPods ราคา 5,684 บาท

- AirPods พร้อมเคสชาร์จ
- AirPods พร้อมเคสชาร์จแบบไร้สาย
- AirPods Pro

 

คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์ซื้อสินค้า Back to School
 

1. ครูและเจ้าหน้าที่ทางการศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนในประเทศไทยตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษา

2. คณะกรรมการของโรงเรียนซึ่งปัจจุบันถูกเลือก หรือมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ รวมทั้งผู้บริหารของสมาคมครูและผู้ปกครองซึ่งปัจจุบันถูกเลือกหรือมอบหมาย

3. คณาจารย์และบุคลากรของสถาบันการศึกษา และนักศึกษาซึ่งกำลังศึกษา หรือตอบรับการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไป (หรือเทียบเท่า)

4. ผู้ปกครองของนักศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไป (หรือเทียบเท่า) เป็นผู้มีสิทธิซื้อสินค้าในนามของนักศึกษา

ช่องทางการสั่งซื้อบนเว็บไซต์แอปเปิล และสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น

 

ที่มา : www.apple.com 


189