เช็กราคาดีเซล-แก๊สโซฮอล์ล่าสุด


21


 

ราคาน้ำมันวันนี้ (22 ก.ค.) ตามข้อมูลจากบางจาก แก๊สโซลฮอล์ 95 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 29.75 บาท ส่วนแก๊สโซลฮอล์ 91 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 29.48 บาท


ราคาดีเซลวันนี้ B10 มีราคา ณ จุดจำหน่ายที่ 26.29 บาท ดีเซล B7 ราคา 29.29 บาท และดีเซลพรีเมียม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 34.06 บาท สำหรับราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง ตามข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 8:12 น. ที่ผ่านมา


สรุปราคาน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 29.75 บาท
• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 29.48 บาท
• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 28.24 บาท
• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 22.94 บาท
• ดีเซล B7 ลิตรละ 29.29 บาท
• ดีเซล B10 ลิตรละ 26.29 บาท
• ดีเซล B20 ลิตรละ 26.04 บาท
• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 34.06 บาท


หมายเหตุ: ราคาอ้างอิงจาก บมจ.บางจาก ควรตรวจสอบราคา ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม. ราคาพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.

 

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ


21