ทองร่วง 100 บ. รูปพรรณขาย 28,500 บ.


25

 

22 ก.ค. 64 สมาคมค้าทองคำ รายงาน "ราคาทองไทย" ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.29 น. ราคาปรับลดลง 100 บาท 

 

โดยราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 27,900 บาท ขายออกบาทละ 28,000 บาท 

 

ราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อบาทละ 27,394.12 บาท ขายออกบาทละ 28,500 บาท


25