ผู้ว่าฯสมุทรสาคร ลั่นระเบียบกับความตาย อะไรสำคัญกว่า


135

 

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร ยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างไม่มีทีท่าว่าจะลดลง ซึ่งจากการรายงานข้อมูลล่าสุดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อเวลา 24.00 น. ของวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นถึง 975 ราย จำแนกเป็นพบผู้ติดเชื้อจากค้นหาเชิงรุก 199 ราย และพบผู้ติดเชื้อที่มาจากการเข้ารับการตรวจในโรงพยาบาลอีก 766 ราย ในจำนวนนี้เป็นคนที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครสูงถึง 634 ราย และที่เหลือเป็นคนนอกจังหวัดอีก 132 ราย

 

ส่วนผู้ติดเชื้อในกลุ่ม Bubble & Sealed พบในเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร 10 ราย ด้านผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดรวม 38,325 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 27,370 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 10,865 ราย และผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 90 ราย ขณะที่โรงพยาบาลสนามทั้ง 7 แห่ง คงเตียงว่างรวมกันที่ 189 เตียง และโรงพยาบาลสนามในชุมชน หรือศูนย์พักคอยคนสาคร CI Community Isolation 33 แห่ง เปิดดำเนินการได้แล้ว 13 แห่ง แต่ยังไม่สามารถรับผู้ติดเชื้อในชุมชนเข้ามาได้เต็มที่ เนื่องจากติดขัดในขั้นตอนของการคัดกรองผู้ติดเชื้อ ทำให้เกิดการล่าช้าไปบ้าง

 

ซึ่งจากกระบวนการหรือขั้นตอนการรับผู้ติดเชื้อในชุมชนเข้าสู่ศูนย์พักคอยคนสาคร มีความล่าช้านั้นเอง นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้ตัดสินใจแล้วว่า ให้สั่งโหลดหรือนำผู้ป่วยเข้าเลย “ถ้าระเบียบทำให้ประชาชนต้องตายเพราะไม่มีที่กักตัว โปรดจงก้าวข้ามระเบียบนั้น แล้วบอกว่า ต้องทำ เพราะผมเป็นคนสั่งเอง ให้มันรู้ไปว่าระเบียบกับความตาย อะไรสำคัญกว่า” ซึ่งการสั่งให้นำผู้ป่วยเข้าไปรักษาตัวทันทีนั้น เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ ที่เกิดในแต่ละวันมีมาก จะให้รอขั้นตอนทุกอย่างของสาธารณสุขบางครั้งไม่ทันการ เพราะฉะนั้นจึงสั่งให้ปรับลดข้อกำหนดของคนเข้าศูนย์พักคอยฯ ลง เพื่อแยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชน และครอบครัว เข้าไปรักษาให้เร็วที่สุด อย่างน้อยคนป่วยก็มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง คนไม่ป่วยก็ไม่ต้องกังวล และถ้าเตียงในโรงพยาบาลมี จึงจะนำเข้ารักษาตามระบบโดยเร็วต่อไป

 

 

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์ 

 


135