สนามบินดอนเมือง พร้อมดูแลผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียว 1,800 เตียง


864

 

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วย นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.), ร.ท.สัมพันธ์ ขุทรานนท์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง และผู้บริหารท่าอากาศยานดอนเมือง เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างไม่เป็นทางการ โรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินแห่งที่ 3 ที่มีชื่อว่า “โรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบารมี” ณ คลังสินค้าขาออกที่ 4 ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเป็นฤกษ์ชัยให้แก่หน่วยปฏิบัติการ ในการต่อสู้ภัยโควิดเพื่อปกป้องรักษาชีวิตพสกนิกรของพระเจ้าแผ่นดิน โดยมี พลตรี นายแพทย์เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ เป็นผู้กล่าวนำถวายพระพรฯ

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบารมี คลังสินค้าขาออกที่ 4 ทดม. ได้รับการสนับสนุนอาคารสถานที่จาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยความเห็นชอบของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และ รพ.มงกุฎวัฒนะ ได้เข้าไปปรับปรุงพื้นที่ วางระบบโรงพยาบาลสนาม อุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมจัดทีมบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผู้ป่วยที่รอรับการรักษาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม (ชั่วคราว) เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง

อาคารคลังสินค้า 4 ทดม.สามารถปรับปรุงพื้นที่เป็นโรงพยาบาลสนาม (ชั่วคราว) จำนวน 1,800 เตียง สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง (สีเขียว) ขณะนี้อยู่ในระหว่างทดสอบระบบงานทั้งด้านการแพทย์และการสนับสนุน ทั้งความเรียบร้อยอื่นๆ เนื่องจากต้องรับผู้ติดเชื้อจำนวนมากโดยคาดว่าจะรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 อาการน้อยได้ภายในวันที่ 12 ส.ค.64 นี้ และได้รับการอนุมัติตรวจและรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกิจการท่าอากาศยานและชุมชนโดยรอบ

ทอท.ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยมุ่งหวังให้พี่น้องประชาชนทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ และปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายใต้แนวคิด การเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)

 


 


864