เช็ก! จุดตรวจโควิดฟรี กรุงเทพฯ 2 – 8 สิงหาคม


159

เปิดข้อมูลจุดตรวจโควิดเชิงรุกใน กทม. จำนวน 9 แห่ง ระหว่าง 2-8 ส.ค. 64


วันที่ 2 สิงหาคม 2564 สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร แจ้งรายละเอียดหน่วยบริการตรวจเชิงรุกโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม ถึง 8 สิงหาคม 2564 โดยมีการระบุรายละเอียดสถานที่ทั้ง 9 แห่ง รวมถึงวันแจกคิวล่วงหน้า และเบอร์ติดต่อ ดังนี้

 

ที่มาเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

 


159