"ก.เกษตรฯ-มูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ฯ-รพ.ศิริราช-กองทัพเรือ-CPF" ร่วมมอบข้าวกล่องจากใจ


973

 

ก.เกษตรฯ มูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ฯ รพ.ศิริราช กองทัพเรือ และ CPF ร่วม "มอบข้าวกล่องจากใจ...ครัวปันอิ่ม เพื่อประชาชน"


(5 สิงหาคม 2564) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กองทัพเรือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และภาคีเครือข่าย  ผนึกกำลังร่วมสนับสนุน ศูนย์พักคอย โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เขตบางกอกน้อย เพื่อช่วยควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในชุมชน โดยมี ซีพีเอฟ มาร่วมสนับสนุนข้าวกล่องพร้อมรับประทาน เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และขนม รวมทั้งหน้ากากอนามัยซีพี ในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19" ให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้ามากักตัวในศูนย์พักคอยโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เขตบางกอกน้อย กทม. เพื่อร่วมแบ่งเบาภาระชุมชนและหน่วยงานภาครัฐในการจัดการด้านอาหาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “ครัวปันอิ่ม” ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ดำเนินภายใต้โครงการ “ซีพี ร้อยเรียงใจ ต้านภัยโควิด-19”  


นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช เปิดเผยว่า ขณะที่สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยกำลังรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครที่พบผู้ติดเชื้อในชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างงต่อเนื่อง โดยทุกภาคส่วนต่างร่วมมือกันส่งมอบความช่วยเหลือให้ชุมชนในกรุงเทพมหานครมีระบบการแยกกักตัวผู้ป่วยโควิด-19 ในชุมชน (Community Isolation) อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ภาคเอกชนหลายแห่งนำความเชี่ยวชาญของตนออกมาช่วยเหลือสังคม เช่นที่ซีพีเอฟปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง 


“ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 สิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับทุกชีวิตคืออาหารปลอดภัย เพื่อให้ทุกคนมีแรง มีกำลังในการต่อสู้ ซีพีเอฟเป็นผู้ผลิตอาหารปลอดภัยแถวหน้าของไทยที่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่คนไทยทุกคนมาตั้งแต่การระบาดรอบแรก นับเป็นตัวอย่างของภาคเอกชนที่ทุ่มเทช่วยเหลือสังคมอย่างจริงจัง ในฐานะกรรมการมูลนิธิฯ ต้องขอชื่นชมในน้ำใจของซีพีเอฟเป็นอย่างยิ่ง ที่ยื่นมือเข้าช่วยเหลือประเทศชาติในสถานการณ์โควิดมาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้” นายเฉลิมชัยกล่าว 


ด้าน รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช  กล่าวว่า ศูนย์พักคอยโรงเรียนสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย จะรองรับผู้ป่วยในชุมชนที่ติดเชื้อได้ถึง 120 เตียง ช่วยลดการแพร่เชื้อภายในครอบครัว ซึ่งจะเป็นต้นแบบในการขยายผลการบริหารจัดการ Community Isolation ที่ศิริราชดูแลไปยังพื้นที่อื่นๆด้วย  นอกเหนือจากทีมแพทย์ ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทางศิริราชจัดเตรียมแล้ว  “อาหาร” นับเป็นสิ่งจำเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องมีระบบบริหารจัดการที่ดีด้วย การที่ซีพีเอฟมืออาชีพด้านอาหารเข้ามาสนับสนุนตรงนี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่และทีมแพทย์ไม่ต้องห่วงกังวลในเรื่องอาหารของประชาชนผู้ติดเชื้อ นับเป็นการร่วมด้วยช่วยกันอย่างตรงจุด และมีประสิทธิภาพ   


นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า ซีพีเอฟได้นำความเชี่ยวชาญของบริษัทเข้าช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนมาโดยตลอดตั้งแต่การระบาดรอบแรก วันนี้ประเทศกำลังบอบช้ำจากสถานการณ์โควิดอย่างหนัก บริษัทจึงตัดสินใจทำการผลิตข้าวกล่องในแบบอุ่นร้อน รับประทานได้ทันที จำนวน 1 ล้านกล่อง เพื่อส่งมอบให้ผู้ติดเชื้อในศูนย์พักคอยต่างๆ ตลอดจนประชาชนในหลายชุมชน เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนและช่วยแบ่งเบาภาระภาครัฐในด้านอาหารได้อีกทางหนึ่ง   


ทั้งนี้ “โครงการ CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19" เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “ครัวปันอิ่ม” ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยจะจัดส่งอาหารกล่องอุ่นร้อนพร้อมรับประทานจำนวน 1 ล้านกล่อง ไปตามจุดต่างๆ 40 จุดทั่วกรุงเทพ ติดต่อกันทุกวันเป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งประกอบไปด้วยเมนูอาหารแตกต่างกันในแต่ละวัน เช่น ข้าวกะเพรากุ้ง ข้าวไก่กระเทียม ข้าวพริกไทยดำกุ้ง ข้าวกะเพราเป็ด เป็นต้น 


ซีพีเอฟ ดำเนินโครงการช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์โควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน โดยมอบอาหารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนพี่น้องคนไทยแล้วเป็นจำนวนหลายล้านแพ็ค น้ำดื่มและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหลายล้านขวด ตลอดจนสนับสนุนวัตถุดิบอาหารสดและเครื่องปรุงรสต่างๆ ให้โรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนาม รวมถึง ศูนย์บริการฉีดวัคซีน จุดตรวจโควิดเชิงรุก และหน่วยงานต่าง ๆ มากกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ โดยครอบคลุมการช่วยเหลือไปถึงแรงงานต่างชาติและกลุ่มเปราะบางด้วย เพื่อช่วยให้ทุกคนได้เข้าถึงอาหารคุณภาพปลอดภัยในทุกสถานการณ์ ตามนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19”  ตอกย้ำความมุ่งมั่นของซีพีเอฟที่พร้อมยืนหยัดเคียงข้างคนไทย และร่วมเป็น “ทีมประเทศไทย” ที่จะก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน


973