เติมรอยยิ้ม ปตท. รับซื้อมังคุด 100,000 กก. แจกลูกค้า


855

ปตท. ช่วยชาวสวน รับซื้อมังคุด 100,000 กิโลกรัม แจกฟรี 1 กิโลฯ ลูกค้าที่เติมน้ำมันในกรุงเทพฯ-นนทบุรี  กว่า 218 สาขา โดยไม่มีขั้นต่ำ

วันนี้ (9 ส.ค. 64) บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

จัดโครงการ พีทีที สเตชั่น เติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนมังคุด

โดยรับซื้อมังคุดจำนวน 100,000 กิโลกรัมจากเกษตรกรชาวสวนมังคุด จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ทำให้ไม่มีช่องทางระบายสินค้า เป็นผลให้มีผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำ และส่งต่อรอยยิ้ม

โดยนำมังคุดมามอบให้ลูกค้าที่เติมน้ำมันชนิดใดก็ได้ไม่มีขึ้นต่ำ รับฟรี มังคุด 1 กก. ระหว่างวันที่ 12-15 สิงหาคม 2564 

ณ ปั๊มน้ำมันปตท. รวม 218 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและนนทบุรี  

สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของปตท. ที่มุ่งขับเคลื่อนการเติบโตร่วมกันกับชุมชน การกระจายรายได้

ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนควบคู่ไปกับดำเนินธุรกิจ เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

และขอเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนก้าวผ่านสถานการณ์อันยากลำบากไปด้วยกัน


855