เปิดโลกสุขภาพ เปิดโลกธุรกิจ โดย SmartLife SmartHealth


1K

 

เปิดโลกสุขภาพ เปิดโลกธุรกิจ โดย SmartLife SmartHealth Wellness & Medical Lifestyle Platform Digital Platform หนึ่งในธุรกิจ ของ บ.ยูนิเวอร์แซล แทรเวล ลิ้งค์ & เซอร์วิส จํากัด ดําเนินการมา กว่า 30 ปีในธุระกิจ Travel & Medical & Wellness Exhibition และผู้นําด้าน Hotel Booking Engine ภายใต้ Sure2Trips Tourism Platform 


SmartLife SmartHealth ตระหนักถึง ไม่มีความสำเร็จใดใด ไม่ว่าจะเป็น เงินทอง ตำแหน่ง เกียรติยศ บนโลกนี้ที่จะเทียบค่าได้กับการมี  “สุขภาพดี มีความสุข “ เพื่อปกป้องไม่ให้สุขภาพล้มเหลว จึงนํานวัตกรรม Digital Platform + Social Media’s เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินชีวิตยกระดับให้ทุกท่านมีสุขภาพ มีไลฟสไตล์ดี โดยให้ความรู้ บริการ แนะนำ สินค้า นวัตกรรม ทรีทเมนท์ ด้านสุขภาพที่รวบรวมกูรูผู้รู้ คลีนิคทันสมัย คลีนิคแพทย์แผนไทย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพรไทย ฟ้าทลายโจร เพื่อต่อยอดการพํานักระยะยาวที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัท  WellHotel และ Wellness Tourism ภายใต้กลยุทธ์ผนึกกำลังพันธมิตร ใช้เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภคภายในประเทศและระดับโลก


แพลตฟอร์มสร้างสังคมดูแลและใส่ใจผู้สูงวัยและกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่รักสุขภาพ ต้องการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน ความรู้ แชร์ประสบการณ์ วัฒนธรรมและอยากหาความรู้ พึ่งพิง ผู้ที่มีความรู้ด้านการแพทย์ ที่สามารถให้คำแนะนำ ความรู้ และขอปรึกษาได้ เป็นสังคมแห่งการเกื้อกูล พึ่งพาอาศัย ช่วยเหลือและแบ่งปัน เหมือนคนในครอบครัว ให้ทุกคนในชุมชนนี้มี " คุณภาพชีวิตที่ดี คือ สุขภาพดี ความสุข มีเงินใช้ " 


คุณคิดว่าดีไหม? และคุณจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนี้หรือไม่


***ในชุมชนนี้จะประกอบด้วย***

1.บุคคลากรทางการแพทย์
2.คนที่มีปัญหาสุขภาพ เรื้อรัง
3.คนที่รักสุขภาพและพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น 
4.คนที่มีจิตชอบช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น
5.นักธุรกิจด้านสุขภาพที่แบ่งปันสังคม
6.สูงวัย ใจแกร่ง มีชีวิตชีวา 
7 นักเดินทาง, Digital nomad, 
8.ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านอาหารสุขภาพ 
9.ผู้ที่ต้องการเกาะไปกับโลกอนาคตอย่างมีคุณภาพชีวิตพร้อมเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยี 
AI, Quantum Tech, Telemedicine 


SmartLife SmartHealth Wellness Platform & Infrastructure ตอบโจทย์ทุกมิติของสุขภาพ แพลตฟอร์มนี้ มีเพื่อนเป็นหมอ มีหมอและชุมชนเอื้ออาทรรักษาสุขภาพเป็นเพื่อน..


ท่านมีสินค้าบริการด้านแวลส์แนสและของจะนำเสนอแบ่งปันให้เตรียมไว้เพื่อนําเสนอ แนะนำ จำหน่าย ประชาสัมพันธ์ 


* กติกาและกิจกรรมของกลุ่มเพื่อให้ สมาชิกและชุมชนเสนอและขายผลิตภัณฑ์และ บริการ ด้านส่งเสริมสุขภาพได้ โดย กำหนดให้ 
: ภาพ 4 ภาพ 
: วีดีโอ 1 นาที 
: รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 
: ขนาด & นํ้าหนัก 
: ราคา 
: เงื่อนไข 
: ชื่อสถานประกอบการ
: ชื่อเจ้าของ
: ที่อยู่ 
: เบอร์โทร 
: ไลน์ ID 
: FB 
: Tiktok 
: อื่นอื่น 


ยุทธศาสตร์ Q4/2021 รวบรวมVendors และทํา contents ให้ความรู้ แด่ Users 


ปี 2022 สร้าง Vendors และ เป็น User ซึ่งกันและกัน รวม 1 ล้านสมาชิก 
-จำหน่ายบัตรสมาชิก ร่วมกับพันธมิตร
-จำหน่าย Health Tracking Wearable Device และ เสนอการดูแลรายเดือน 


ปี 2023-จําหน่าย บัตรสมาชิกร่วมกับพันธมิตร ในต่างประเทศ 
-Launch SLSH App และ plug in ด้าน โรงแรม ตั๋วเครื่องบิน เรือสำราญ 


ปี 2024 - 2025 สู่ระดับ Global Medical Wellness Lifestyle App 


เพื่อสมาชิกจะสอบถามท่านได้โดยตรง และมีข้อมูลเพื่อ call center จะติดต่อได้ตลอด


ติดต่อสอบถามได้ที่ ....
SmartLifeSmartHealth 
184 / 104-105 อาคาร
ฟอรัมทาวเวอร์ชั้น 19 
ถนนรัชดาภิเษก
เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย  
โทร +66 2 645 3545   
โทร: +668 1171 7159
 www. SmartlifeSmartHealth.com Email: [email protected]


1K