กล่องยา “GULFCARE” ส่งพลังใจสู้ภัยโควิด


1K

กล่อง “กัลฟ์ แคร์” (GULF CARE) บรรจุยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แจกจ่ายให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการรุนแรง สามารถแยกรักษาตัวที่บ้านและในชุมชนได้ โดย “กัลฟ์” ได้ส่งต่อความช่วยเหลือผ่านหน่วยงานและกลุ่มจิตอาสาต่างๆ อาทิ มูลนิธิกระจกเงา กลุ่มเส้นด้าย กลุ่มวัยรุ่นนิมิตรบุตร และชุมชนคนไร้เสียง รวมถึงผู้ป่วยที่ขอความช่วยเหลือ ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ Gulf SPARK โครงการนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบจากการโควิด-19 


1K