ปตท. รับรางวัลโดดเด่น LCSi ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3


1K

ปตท. รับรางวัลโดดเด่น LCSi ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  สะท้อนความมุ่งมั่นในการเป็น “องค์กรต้นแบบด้านสังคมคาร์บอนต่ำ”
 
(เมื่อเร็ว ๆ นี้) -  นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ได้รับรางวัลโครงการประเมินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (LCSi) ประจำปี 2564 ในระดับโดดเด่นซึ่งเป็นรางวัลในระดับสูงสุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรด้านสังคมคาร์บอนต่ำของ ปตท. โดยได้กำหนดทิศทางกลยุทธ์และดำเนินโครงการที่มุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การลงทุนในธุรกิจพลังงานในอนาคตและธุรกิจใหม่ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การส่งเสริมการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกผ่านโครงการปลูกป่า เป็นต้น เพื่อเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการลดและบรรเทาผลกระทบ ตลอดจนสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุลและยั่งยืน
 


1K