ATK แบบทดสอบจากน้ำลาย หยุดเชื้อได้ถึง 80%


2K

หยุดเชื้อโควิดในประเทศไทยโดย ATK แบบทดสอบจากน้ำลาย กรมการแพทย์ องค์กรพันธมิตรและคณะวิจัย เริ่มนับหนึ่งโครงการวิจัยผลการใช้ชุดตรวจATK 
หลังผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยฮาเวิร์ดยืนยันผลการตรวจที่ทราบผลเร็ว หากทำในวงกว้างด้วยความถี่สองสัปดาห์ต่อครั้ง สามารถลดอัตราการแพร่เชื้อหรือ RO (R naught) ลงได้ถึง 80% แม้เป็นชุดตรวจแบบที่มีความละเอียดอ่อนต่ำ 

ที่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข น.ส.พัดชา มหาทุมะรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ มูลนิธิเพื่อคนไทยและตัวแทนมูลนิธิยุวพัฒน์ ผู้แทนโครงการ Thailand Recovery Fund ส่งมอบชุดตรวจโควิดแบบเร็ว Rapid Antigen Test Kits (ATK) แบบทดสอบจากน้ำลาย แด่นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบกรมการแพทย์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนเปราะบางในกรุงเทพฯและปริมณฑล พร้อมกับเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย “การศึกษาผลของการใช้ชุดตรวจ ATK เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสซาร์ส-โควี-2 ในชุมชนกรุงเทพฯ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรค” (The impact of SARS-CoV-2 Rapid Antigen Testing Kit screening in Bangkok community to prevent outbreaks) เพื่อหยุดการแพร่เชื้อโควิดในประเทศไทย ซึ่งอาจนำไปขยายผลสู่ระดับประเทศต่อไป 

 

การดำเนินงานในโครงการนี้ เป็นความร่วมมือจากโรงพยาบาลรามาธิบดี (มหาวิทยาลัยมหิดล) กรมการแพทย์ (กระทรวงสาธารณสุข) มูลนิธิยุวพัฒน์ โครงการ Covid Relief Bangkok Thai Care คุณแนท อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์ (มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2015) Zero Covid Thailand และกลุ่มเส้นด้าย รวมถึงผู้วิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยระดมทุนผ่านแพลตฟอร์ม Socialgiver 

 

แนวคิดในการทำวิจัยในครั้งนี้ สืบเนื่องจากผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Harvard ที่เปิดเผยว่าการตรวจที่ทราบผลเร็วหากทำในวงกว้างด้วยความถี่สองครั้งต่อสัปดาห์สามารถลดอัตราการแพร่เชื้อหรือ R0 (R naught) ลงได้ถึง 80% แม้ชุดตรวจนั้นเป็นชุดตรวจแบบที่มีความละเอียดอ่อนต่ำ 

 

ขณะที่การตรวจ PCR (Polymerase Chain Reaction) สามารถลดอัตราการแพร่เชื้อลงได้เพียง 58% เนื่องด้วยระยะเวลารอผลที่นานราว 48 ชั่วโมง สรุปได้ว่าการตรวจด้วย ATK ที่รู้ผลเร็วนั้นลดอัตราการแพร่เชื้อได้ดีกว่าการตรวจด้วย PCR ที่มีความแม่นยำสูงแต่ใช้ระยะเวลารอผลนาน 

 

โครงการ Thailand Recovery Fund มุ่งแจกชุดตรวจ ATK จำนวน 200,000 ชุด ให้กับผู้อยู่อาศัยกว่า 40,000 คนในกว่า 40 ชุมชนในกรุงเทพฯ โดยเปรียบเทียบผลการหยุดเชื้อในชุมชนที่ทุกคนได้ใช้ชุดทดสอบ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ และกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ใช้ชุดทดสอบ ในช่วงระหว่างเดือนต.ค.-ธ.ค. 2564 

 

โครงการนี้ยังคงระดมทุนสนับสนุนและรับเงินบริจาคอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 6 ต.ค. 2564 มีการบริจาคผ่าน Socialgiver  เป็นจำนวนเงิน 5,527,339 บาท ซึ่งซื้อชุดตรวจแบบเร็วได้จำนวน 138,183 ชุด ในราคาชุดละ 40 บาท 
 


ผู้ที่สนใจสนับสนุน สามารถบริจาคได้ที่ https://bit.ly/39NULh2 

Thailand Recovery Fund  (กองทุนภัยพิบัติฉุกเฉิน) เป็นกองทุนที่มุ่งเน้นระดมทุนเพื่อนำเงินสนับสนุนที่ได้ไปแก้ปัญหาและฟื้นฟูภัยพิบัติฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ในช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 ระบาด ทางโครงการฯทำงานเพื่อรับมือกับการแพร่ ระบาดให้ทันท่วงทีโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ประชาชนและมองหาวิธีแก้ไขสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากการแจก ATK ในโครงการนี้แล้ว ยังมีการบริจาคหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย ชุด PPE เครื่องช่วยหายใจ และเครื่องฟอกอากาศให้กับสถานพยาบาลทั้งหมด 82 แห่ง ใน 32 จังหวัดทั่วประเทศไทย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดเชียงใหม่ด้วย 

 

ผู้สนใจสามารถติดตามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.socialgiver.com และลิงก์โดยตรงของ โครงการ https://bit.ly/39NULh2

Contact Person ฐิตวันต์ เกษรสมบัติ (ลูกจัน) Campaign Manager 
Email: [email protected] / Mobile: 081-447-9444 หรือ 
ลีนา ชุมนุมพันธ์ (ลีนา) Social Impact Manager 
Email: [email protected] / Mobile: 086-509-9176


2K