เฟซบุ๊กและไอจี เปลี่ยนแปลงให้วัยรุ่นห่างจากเนื้อหาอันตราย


24

Facebook และ Instagram จะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้วัยรุ่นห่างจากเนื้อหาอันตราย

Facebook และ Instagram  กำลังวางแผนที่จะลดปริมาณเนื้อหาทางการเมืองในฟีดลงโดยเน้นไปที่เนื้อหาจากเพื่อนเข้ามาแทน ด้วยแนวทาง "เพื่อนมากขึ้น การเมืองน้อยลง" จุดมุ่งหมายคือเพื่อลดผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายที่ Facebook และ Instagram มีต่อเด็กเล็ก โดยเฉพาะวัยรุ่นลง 

 

ยังไม่รู้ว่าการปรับเปลี่ยนหน้าฟีดจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้สง แน่นอนว่าผู้ใช้ Facebook ไม่ได้มีแต่วัยรุ่นเมื่อการปรับเปลี่ยนเสร็จสมบรูณ์เชื่อว่าจะเป็นแนวทางที่ดีต่อสุขภาพจิตของวันรุ่นแต่คงมีผลต่อการมองเห็นคอนเทนท์ของ Facebook บ้างไม่มากก็น้อย 

 

 

ที่มา : CNET


24