ท้องฟ้าจำลองเปิดแล้ว วันศุกร์นี้!


76

ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ เปิดให้บริการแล้ว 15 ต.ค. นี้!

ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ เปิดให้บริการในวันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

รอบการแสดง

ประชาชนทั่วไป (สามารถซื้อบัตรที่หน้าเคาน์เตอร์ โดยไม่ต้องจองบัตรล่วงหน้า)

อ. 10:00 (ภาษาอังกฤษ) / 11:00 / 15:00

พ. - ศ. 11:00 / 15:00

ส. - อา. 10:00 / 11:00 / 13:00 / 14:00 / 15:00

 

สถาบันการศึกษา (ต้องโทรจองบัตร ที่หมายเลข 02-391-0544, 02-392-1773)

อ. 10:00 (ภาษาอังกฤษ) / 13:00 / 14:00

พ. - ศ. 10:00 / 13:00 / 14:00

ส. - อา. 10:00

 

ค่าบัตร

รอบภาษาไทย  เด็ก / ผู้ใหญ่ : 20 / 30.-

รอบภาษาอังกฤษ (เฉพาะวันอังคาร 10 โมง เท่านั้น) เด็ก / ผู้ใหญ่ : 30 / 50.-

 

สามารถตรวจสอบที่นั่งว่างได้ที่ http://seat.sciplanet.org/

 

 


76