ยอดติดเชื้อวันนี้ 10,064 ราย เสียชีวิต 82 ราย


38

ยอดผู้ติดเชื้อวันที่ 13 ต.ค. 64 ติดเชื้อใหม่ 10,064 ราย เสียชีวิต 82 ราย

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์โควิด-19 ว่า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,064 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 9,937 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 9,156 ราย มาจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 781 ราย จากเรือนจำและที่ต้องขัง 118 ราย และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 9 ราย ผู้รักษาหายป่วยเพิ่ม 10,988 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 107,168 ราย อาการหนัก 2,941 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 669 ราย 

 

เสียชีวิตเพิ่ม 82 ราย เป็นชาย 42 ราย หญิง 40 ราย เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 66 ราย มีโรคเรื้อรัง 10 ราย และในจำนวนนี้มีพยาบาลหญิง 1 ราย จ.ระยอง อายุ 45 ปี เป็นโรคอ้วนและความดันโลหิตสูง ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ที่กำหนด ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ปี 63 จำนวน 1,740,428 ราย ยอดรวมหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63 จำนวน 1,615,343 ราย ขณะยอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 63 จำนวน 17,917  ราย สำหรับการฉีดวัคซีนวันที่ 12 ต.ค. 962,558 โดส ฉีดสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 61,995,809 โดส  ขณะที่สถานการณ์โลกมีผู้ติดเชื้อสะสม 239,477,111ราย เสียชีวิตสะสม 4,881,538 ราย 

 

สำหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด ได้แก่ กทม.1,142 ราย ยะลา 650 ราย สงขลา 475 ราย สมุทรปราการ 453 ราย ชลบุรี 442 ราย ปัตตานี 423 ราย นราธิวาส 420 ราย ระยอง 326 ราย จันทบุรี311 รายและนครศรีธรรมราช 264 ราย 

 

 

 


 


38