ยกเว้นค่าผ่านทาง 3 สาย 13 ต.ค. นี้


60

การทางพิเศษฯ ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง ในวันที่ 13 ต.ค. 64

วันพุธที่ 13 ตุลาคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ออกประกาศ ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม 3 สายทาง ตั้งแต่เวลา 00.01-00.00 น. จำนวน 1 วัน ดังนี้

 

- ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน
- ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน
- ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน


60