จัดกิจกรรมรำลึกและปาฐกถา 14 ตุลา ประจำปี 2564


74

จัดกิจกรรมรำลึกและปาฐกถา 14 ตุลา ประจำปี 2564 ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ระลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตในช่วงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516


วันที่ 14 ต.ค. 2564 เวลา 07.20 น. บรรยากาศที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา มีการจัดกิจกรรมรำลึกและปาฐกถา 14 ตุลา ประจำปี 2564 โดยช่วงจะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 14 รูป จากนั้นจะมีพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม  ระลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตในช่วงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และปาฐกถา 14 ตุลาประจำปี 2564 ช่วงเวลา 10.45 - 11.30 น.

ต่อมาเวลา 07.30 น. นายประสาร มฤคพิทักษ์ กรรมการมูลนิธิ14 ตุลา ขอให้กลุ่มทะลุฟ้านำป้ายผ้าที่เขียนข้อความต่างๆซึ่งติดโดยรอบอนุสรณ์สถานฯ ลง โดยระบุว่าการรำลึกวีรชน14ตุลา ไม่ใช่การทำแบบนี้  และวันนี้เป็นวันรำลึกวีรชน14 ตุลาคม ซึ่งต่อสู้พลีเลือดเนื้อชีวิตเพื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนเมื่อ 48 ปีที่แล้ว ทุกปีเรามีการรำลึกวีระชน มีตัวแทนของรัฐบาล โดยวันนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาเป็นตัวแทนร่วมงาน รวมถึงมีกรรมการสิทธิ ฝ่ายค้าน ภาพประชาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 


เราต้องการให้สังคมไทยได้รับรู้ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นการรำลึก คาราวะวีรชน 14 ตุลาที่พลีเลือดเนื้อชีวิตให้กับประชาธิไตย และการทำหน้าที่ตรงนี้เราไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งกับใคร พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่อนุสรณ์สถาน ไม่ว่าเสื้อเหลืองหรือเสื้อแดงก็มาใช้ เราเปิดโอกาสเต็มที่ไม่ได้ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของใคร แต่เนื่องในวันนี้เป็นวันที่เราเคารพวีรชน เราจึงต้องการความสงบ ความเรียบร้อย ไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งใดๆ ในเหตุการณ์วันนี้ มิเช่นนั้นวีรชน14 ตุลา เขาจะเสียใจ และเขาไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งในสังคม แต่ต้องการสิทธิเสรีภาพ เสมอภาค ยุติธรรมและความสามัคคี 


ทั้งนี้ การจัดงานรำลึก14 ตุลา มีการจัดเป็นประจำทุกปี ไม่เคยกีดกั้นสิทธิเสรีภาพของใคร ขอแต่เพียงว่าให้ดำเนินการโดยคำนึงถึงส่วนรวม ไม่ใช่คำนึงถึงความสะใจส่วนตัว คำนึงถึงวีรชน 14 ตุลา ไม่ใช่คิดแต่ว่าอยากทำอะไรก็ทำ อีกทั้ง การติดป้ายไม่มีการขออนุญาต มีเพียงขออนุญาตตั้งเวทีตอนเย็นซึ่งได้อนุญาตแล้ว


74