ยอดติดเชื้อวันนี้ 11,276 ราย เสียชีวิต 112 ราย


21

ยอดผู้ติดเชื้อวันที่ 14 ต.ค. 64 ติดเชื้อใหม่ 11,276 ราย เสียชีวิต 112 ราย

  • ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 10,413 ราย
  • ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 677 ราย
  • ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 134 ราย
  • ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 52 ราย
  • ผู้ป่วยสะสม 1,722,841 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
  • หายป่วยกลับบ้าน 10,407 ราย
  • หายป่วยสะสม 1,598,324 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
  • ผู้ป่วยกำลังรักษา 107,925 ราย
  • เสียชีวิต 112 ราย


21