เดินหน้าแจกโฉนดชาวนราธิวาส 30 แปลง


96

“จุรินทร์-นิพนธ์” เดินหน้าแจกโฉนดชาวนราธิวาส 30 แปลง เร่งรัดมอบที่ดินทำกินเลี้ยงครอบครัว

เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2564 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ พร้อมนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มท.
ร่วมมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอสุไหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส  โดยนายจุรินทร์กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านในที่นี้เพราะเชื่อว่าต่างรอคอยมานาน ตนเข้าใจปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องว่าไม่ได้เข้าไปครอบครองที่ดินของคนอื่นโดยมิชอบ แต่ปัญหาคือ ไม่มีกรรมสิทธิ์สักที  มายุคนี้ที่ท่านนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มท. มีนโยบายชัดเจนเพื่อเร่งรัดการออกกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนที่ทำมาหากินอยู่ในที่ดินทำกินโดยชอบตามกฎหมาย

 

 

มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งเป้าหมายปีละ15,000 แปลง และในเขตพื้นที่นราธิวาส 12,000 แปลง วันนี้มามอบเป็นกรณีตัวอย่าง 30 ราย พี่น้องได้รับโฉนดที่ดินเสียค่าใช้จ่ายน้อยมาก แค่ 110 บาท ตามนโยบายของนายนิพนธ์ รมช.มท. จากปกติแปลงหนึ่ง 3,000-4,000 บาท ทั้งนี้ โฉนดที่ดินจะเป็นหลักประกันในการทำกินเพื่อสร้างเศรษฐกิจให้กับครอบครัวและสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้กับประเทศและสังคมของเรา และวันนี้ตนมีถุงน้ำใจจากมูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมทย์ ของพรรคประชาธิปัตย์ เป็นที่ระลึกให้กับทุกคนด้วย


ด้านนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มท. กล่าวว่า ตนในนามกระทรวงมหาดไทย ในนามกรมที่ดิน ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกภาคส่วน โครงการนี้สำเร็จได้เพราะได้รับความร่วมมือในการชี้แนวเขตออกไปสำรวจพื้นที่ต่างๆ ขอบคุณนายอำเภอเจาะไอร้อง ที่ดูแลรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยตนมีความตั้งใจในการเร่งรัดเดินสำรวจ ออกโฉนดที่ดินให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศ เมื่อได้เอกสารแล้วขอให้รักษาให้ดีเพื่อใช้ในการผลิตเป็นที่อาศัย และ ขอแสดงความยินดีที่ขี้ยาง กิโลกรัม(กก.)ละ 25 บาทแล้ว จาก กก.ละ 10 กว่าบาท ซึ่งเป็นสิ่งที่พี่น้องต้องใช้ในการผลิตสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว


96