"เมอร์ค" เปิดตัววัสดุตรวจสารสำคัญใน “พืชกระท่อม”


1K

"เมอร์ค" เสิร์ฟสารมาตรฐานพร้อมวัสดุอุปกรณ์คุณภาพ ตรวจสารสำคัญใน “พืชกระท่อม” ช่วยเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ

หลังจากที่รัฐบาลประกาศปลดล็อกพืช “กระท่อม” ออกจากยาเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 5 สู่พืชเศรษฐกิจที่ไม่ผิดกฎหมาย ได้สร้างกระแสความสนใจให้เกิดขึ้นเป็นวงกว้างทั้งในฝั่งของผู้ผลิตและผู้บริโภค ทำให้ตลาดซื้อขายในไทยคึกคัก ทั้งบนช่องทางออนไลน์ และการตั้งหน้าร้านวางขายอย่างจริงจัง ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ที่น่าจับตามอง 

 

 

“ปัจจุบันตลาดกระท่อมที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ สหรัฐอเมริกา มีมูลค่าทางการตลาดไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านและมีผู้บริโภคมากถึง 15 ล้านคน และในเอเชียเอง ประเทศอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่มีการส่งออกกระท่อมเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก มีมูลค่าทางการตลาดรวมอยู่ที่ 6,100-10,000 ล้านบาท”
    

 

บริษัท เมอร์ค ประเทศไทย ผู้ดำเนินธุรกิจยา เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ทางนวัตกรรม ตอบรับกระแส ปลดล็อกกระท่อม ถูกกฎหมาย ขานรับกับนโยบายภาครัฐ ที่ส่งเสริมพืชกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ แต่การจะนำสารสกัดจาก กระท่อม ไปใช้ได้ ต้องมีการตรวจวิเคราะห์สารสำคัญให้ตรงตามมาตรฐาน เพื่อการนำสารสำคัญไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดโทษ จึงได้จัดงานสัมมนาออนไลน์ KRATOM COMPOUND ANALYSIS and the importance of reference material โดยนักวิจัยและผู้เชียวชาญเกี่ยวกับพืชกระท่อม ผู้คร่ำหวอดในวงการพืชกระท่อมมานานกว่า 10ปี แบ่งปันความรู้ตลอดจนวิธีการ วิเคราะห์ และการเลือกใช้สารมาตรฐาน เพื่อให้ได้ผลที่ถูกต้องและแม่นยำที่สุด
    

รศ.ดร.จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ผู้คร่ำหวอดในวงการวิจัยเกี่ยวกับ“พืชกระท่อม”เปิดเผยว่า สารสกัดจากพืชใบกระท่อมที่สำคัญหลักๆ คือ ไมทราไจนีน (Mitragynine) และ เซเว่นไฮดรอกซี่ไมทราไจนีน (7-hydroxymitragynine) ซึ่งเป็นกลุ่มสารที่สามารถไปนำใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ โดยเฉพาะกระท่อมสายพันธุ์ก้านแดง เพราะเป็นสายพันธุ์ที่มีสารไมทราไจนีน (Mitragynine)ในปริมาณใบมากที่สุด สามารถนำสารสำคัญมาใช้เป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมยา ปัจจุบันมีวิธีวิเคราะห์พืชกระท่อมทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีโครมาโตกราฟี ไม่ว่าจะเป็นวิธีการโครมาโทกราฟีแบบผิวบาง (Thin layer chromatography) และวิธีการวิธีการโครมาโทกราฟีของเหลวความดันสูง (High performance liquid chromatography) ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย โดยในกระบวนการวิเคราะห์สารสำคัญในพืชกระท่อมจำเป็นต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ และเครื่องมือและสารเคมีที่มีคุณภาพ 
    

 

นายจิรพันธ์ หล่อตระกูลชัย ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สารมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ กล่าวว่า นับเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทย ที่ได้มีการปลดล็อกพืชกระท่อม ให้สามารถนำมาอุปโภคบริโภคได้เสรีมากขึ้น มีการซื้อขายใบกระท่อมสดอย่างกว้างขวางทั้งในท้องตลาดทั่วไป ร้านค้า หรือแม้แต่ตามช่องทางโซเชียลมีเดีย แต่เนื่องจากสารสำคัญที่ได้จากพืชกระท่อมมีข้อควรระวังในการบริโภค โดยเฉพาะปริมาณสารสำคัญที่ต้องควบคุมไม่ให้มีมากเกินไปจนเกิดผลเสีย โดยเฉพาะการแปรรูปเป็นผลิตอาหาร หรือ เครื่องดื่ม ยังจำเป็นต้องข้ออนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

 

บริษัทเมอร์ค เรามีความเชี่ยวชาญและมีบริการครบครันทั้งเคมีภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ ที่พร้อมสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารสกัดกระท่อม อย่างถูกต้องแม่นยำ ตามมาตรฐานและปริมาณที่เหมาะสม โดยเฉพาะสารมาตรฐาน (Certified Reference Material) ซึ่งเป็นสารที่เรารู้ความเข้มข้นแน่นอนอยู่แล้ว สามารถใช้ในการสอบเทียบเพื่อตรวจวัดปริมาณสารสำคัญในกระท่อมได้ 
    

ด้านนายวัฒนพงศ์ สิทธิเสรี ผู้เชี่ยวชาญด้านกลุ่มสินค้าโครมาโทรกราฟี บริษัท เมอร์ค ประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการตรวจวัดปริมาณสารสำคัญในพืชกระท่อม ทางเมอร์คมีสารเคมีและวัสดุอุปกรณ์คุณภาพในการตรวจวัดปริมาณสารที่มีความแม่นยำสูง เช่น สารเคมีที่ใช้ในการสกัดสารสำคัญ สารเคมี, แผ่นเพลท (TLC plate) และอุปกรณ์ประกอบ ที่ใช้ในการทำโครมาโทกราฟีแบบผิวบาง (Thin layer chromatography) นอกจากนี้ทางเมอร์คยังมีสารเคมีเกรดบริสุทธิ์สูง, คอลัมน์, และ อุปกรณ์ประกอบที่ใช้ในการทำโครมาโทกราฟีของเหลวความดันสูง (High performance liquid chromatography) การเลือกใช้สารเคมีและวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ผลิตจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงและมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างดี จะสามารถทำให้ผลการวิเคราะห์มีความแม่นยำและเที่ยงตรง และส่งผลดีต่อการพัฒนาสารสำคัญในกระท่อมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต
 


1K