เตรียมเคลียร์เส้นทาง รับงานบุญขึ้นเขาคิชฌกูฏ


112


เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ได้ขึ้นไปสำรวจเส้นทางของอุทยาน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของ อำเภอมะขาม และกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรับนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางมาแสวงบุญในช่วง งานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏ) ประจำปี 2565 ระหว่างขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3 ถึงแรม 15 ค่ำ เดือน 4ปี 2565 ตรงกับวันที่ 2 ก.พ. - 4 เม.ย. 2565

 

ทั้งนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการประชุมร่วมกัน ในการจัดการประเพณีดังกล่าว ตามการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด19 โดยได้มีการสรุปมาตรการ ดังนี้ 

 

1. จองคิวล่วงหน้าผ่านทางแอปพลิเคชั่น QueQ (100%)
2. จำกัดจำนวนผู้แสวงบุญ 4,000 คนต่อช่วงเวลา (1 วันแบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา ช่วงเวลาละ 6 ชั่วโมง)


3. การคัดกรองผู้แสวงบุญ
3.1 ต้องได้รับวัคซีนครบตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และ
3.2 แสดงเอกสารผลการตรวจหาเชื้อโควิด (กรณีไม่มีผลตรวจ จะต้องตรวจด้วย ATK ก่อนเข้างาน) หรือ
3.3 ผู้ที่เคยป่วยและได้รับการรักษาหายแล้ว ต้องมีเอกสารรับรองผลการตรวจรักษาว่าหายป่วยมาแล้วไม่เกิน 90 วัน


4. เว้นระยะห่าง
5. ใส่หน้ากากอนามัย
6. การฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์
7. วัดอุณหภูมิก่อนเข้างานประเพณีฯ
8. ลงทะเบียน ไทยชนะ
9. รถยนต์บริการบรรทุกผู้แสวงบุญได้ ไม่เกิน 8 คนต่อคัน ผู้แสวงบุญที่มากลุ่มเดียวกันนั่งรถคันเดียวกัน

 

ปัจจุบันอยู่ขั้นตอนการนำเสนอมาตรการสำหรับการจัดงานประเพณีฯ ประจำปี 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรี

 

หากได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรี จะนำเสนอโครงการฯ ไปยังสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) เพื่อเสนอต่อไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชให้อธิบดีกรมอุทยานฯ พิจารณาต่อไป

 

ซึ่งโครงการจัดงานประเพณีฯ เป็นโครงการที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จัดทำขึ้นโดยร่วมกับจังหวัดจันทบุรีและคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี และวัด 9 วัด ซึ่งได้แก่ วัดทุ่งตาอิน วัดกะทิง วัดปึก วัดน้ำซับตาพุด วัดทุ่งสะพาน วัดขนุน วัดตะเคียนทอง วัดคลองเจริญ และวัดพลวง ซึ่งก่อนที่จะมีการเปิด จะมีการซ่อมแซม ฟื้นฟู สถานที่ให้มีความปลอดภัยและพร้อมในทุกๆด้าน
             
 


112