จงเป็นเราในแบบของเรา ไม่ใช่แบบที่เขาอยากให้เป็น


126

หนังสือน่าอ่าน "จงเป็นเราในแบบของเรา ไม่ใช่แบบที่เขาอยากให้เป็น"

ชื่อศิลปิน/ ชื่อ ผู้แต่ง / ค่าย : ชัยยะ

ชื่อสำนักพิมพ์ : SPRINGBOOKS

เรื่องย่อ : บทความที่ว่าด้วยการสังเกตสิ่งที่พบเจอพร้อมกับตั้งคำถามกับชีวิต ผ่านมุมมองที่ตกตะกอนจากเรื่องราวที่ทุกข์และสุขที่เราอาจพบเจอปัญหาแตกต่างกัน แต่หลายครั้งความรู้สึกที่มีไม่ต่างกันเท่าไรเลย
หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เรากลับมาทบทวนและตั้งคำถามกับตัวเองอีกครั้งว่าที่เป็นอยู่ใช่ชีวิตแบบที่เราต้องการจริงๆใช่ไหม


126