24 พ.ย. จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายงานสถานการณ์อุทกภัย จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้กำลังแรง มีปริมาณน้ำฝน 24 ชม.ที่ผ่านมามากสุด ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน วัดได้ 186 มม. ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ วัดได้ 111.5  มม. 
       
ส่วนสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 23 - 24 พ.ย. มีพื้นที่ประสบภัย จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อ.พระแสง อ.เวียงสระ อ.เคียนซา อ.เกาะพะงัน รวม 8 ตำบล 21 หมู่บ้าน 201 ครัวเรือน 819  คน


สำหรับการให้ความช่วยเหลือ หน่วยทหาร ประกอบด้วย มทบ.45 ศปภอ.ทบ.4  ร.25 พัน 3 นพค.46 กองบิน 7 ตำรวจภูธรจังหวัดสฎ. โครงการชลประทานสฎ. ศูนย์ ปภ.เขต 11 สฎ. สนง.ปภ.จ.สฎ. ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนง.ปภ.สาขา อำเภอ อบจ.สฎ.อบต.มูลนิธิ จิตอาสา เหล่ากาชาด ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน ในเบื้องต้นแล้ว 

 

ขณะที่โรงพยาบาลสนามวัดอัมพวัน หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะพะงัน  อำเภอเกาะพะงัน มีผู้ป่วย Covid-19 ทั้งหมด จำนวน 52 ราย ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลสนามโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา โดยทีมโรงพยาบาลเกาะพะงันและมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี (เกาะพะงัน) จำนวน 36 ราย คงเหลือ 16 ราย ซึ่งอยู่อาคารอีก 1 หลัง ไม่ได้รับผลกระทบ

          
ด้านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เน้นย้ำให้อำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแจ้งเตือนให้ประชาชนให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง ให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน รวมทั้งเร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกด้าน เตรียมความพร้อม เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักรกลยุทโธปกรณ์ กำลังพล พร้อมให้ความช่วยเหลือ ตลอด 24 ชั่วโมงเมื่อได้รับการร้องขอ และจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ติดตาม สถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

 


            


38