สวน “คลองช่องนนทรี” เฟสแรก พร้อมเปิด 25 ธ.ค.นี้


163

แลนด์มาร์คท่องเที่ยวแห่งใหม่กรุงเทพฯ สวน “คลองช่องนนทรี” เฟสแรก คืบหน้าแล้ว 50%  “อัศวิน” ยัน เปิดทัน 25 ธ.ค. นี้ 

ที่คลองช่องนนทรี บริเวณถนนนราธิวาสฯ 7  วันนี้ (24 พ.ย.64) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ช่วงที่ 2 จาก “ถ.สาทร -ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 7” ระยะทาง 200 เมตร โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัด กทม. นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัด กทม. ผู้บริหาร กทม. สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขตพื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่               


พล.ต.อ.อัศวิน  เปิดเผยว่า โครงการฯ มีความคืบหน้ากว่า50% แบ่งการก่อสร้างเป็น 3 โซนประกอบด้วย โซนที่ 1 ลานกิจกรรม ดำเนินการงานเสาเข็มและงานโครงสร้างลานกิจกรรมเสร็จแล้ว สำหรับงานโครงสร้างทางเดินและผนังน้ำตก คาดว่าแล้วเสร็จ 25 พ.ย.64 ส่วนงานสถาปัตยกรรม เริ่มเข้าดำเนินการ 8 พ.ย.64 งานปลูกต้นไม้ เริ่มเข้าดำเนินการ 21 พ.ย.64  

 


โซนที่ 2 sky walk ดำเนินการงานเสาเข็มเสร็จแล้ว ส่วนงานฐานรากที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 8 ฐาน จากทั้งหมด 22 ฐาน สำหรับงานโครงสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ 30 พ.ย.64 งานสถาปัตยกรรม จะเริ่มเข้าดำเนินการ 28 พ.ย.64 งานปลูกต้นไม้ เริ่มเข้าดำเนินการ 5 ธ.ค.64 โดยจะปลูกต้นไม้จำนวน 400 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้มีความร่มรื่นและลดคาร์บอนไดออกไซด์ 


และโซนที่ 3 เชื่อมต่อ BRT ดำเนินการงานเสาเข็มเสร็จแล้ว งานฐานรากเริ่มเข้าดำเนินการ 18 พ.ย.64 โดยมีทั้งหมด 4 ฐาน งานโครงสร้างคาดว่าแล้วเสร็จ 30 พ.ย.64 ส่วนงานสถาปัตยกรรม เริ่มเข้าดำเนินการ 28 พ.ย.64 คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้ประชาชนเริ่มใช้บริการได้ในวันที่ 25 ธ.ค.64 


พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า ในการวางระบบหมุนเวียนน้ำในคลอง กทม.ได้ทำการขุดลอกคลองลึกลงไปอีก 2 เมตร วางท่อรับน้ำเสียจากชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงลึกลงไป 4 เมตร เมื่อโครงการฯแล้วเสร็จจะมีการผันน้ำดีจำนวน 140,000 ลูกบาตรเมตร เข้าคลองช่องนนทรี และส่งต่อไปยังโรงบำบัดน้ำเสียช่องนนทรี จากนั้นนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วไปใช้ในสวนลุมพินี ขับไล่น้ำเสียในคลองไผ่สิงโต รวมทั้งเติมน้ำในสวนเบญจกิติ 

 


หากโครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีแล้วเสร็จ จะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง  พัฒนาทางสาธารณะ และปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองช่องนนทรี ให้เป็นสถานที่พักผ่อน เป็นเส้นทางออกกำลังกาย รวมทั้งเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชน

 


สำหรับโครงการสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี เริ่มตั้งแต่ถนนสุรวงศ์-แม่น้ำเจ้าพระยา ระยะทางรวมประมาณ 4.5 กิโลเมตร ใช้งบประมาณทั้งหมด 980 ล้านบาท แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 5 ช่วง ประกอบด้วย 


1.โครงการสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ช่วงถนนสุรวงศ์ ถึงถนนสาทร 
2.โครงการสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ช่วงถนนสาทร ถึงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7 3.โครงการสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7 ถึงถนนจันทน์ 
4.โครงการสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ช่วงถนนจันทร์ ถึงถนนรัชดาภิเษก 
และ 5.โครงการสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ช่วงถนนรัชดาภิเษก ถึงถนนพระราม 3


163