เตือน 11 ชุมชนนอกคันกั้นน้ำ เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุน


40

กทม.เตือน 11 ชุมชนนอกคันกั้นน้ำ เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนอีกรอบ


วันนี้ (25 พ.ย.64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.  แจ้งว่า ตามประกาศกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เรื่อง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ และพื้นที่ใกล้เคียง ถึงวันที่ 28 พ.ย.64 และช่วงต้นเดือนธันวาคม ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอาจสูงขึ้น 


จึงขอให้ชุมชนที่อาศัยอยู่นอกคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาจำนวน 11 ชุมชน 239 ครัวเรือน ในพื้นที่ 7 เขต ประกอบด้วย 1.เขตดุสิต ชุมชนซอยสีคาม (ซอยสามเสน 19 ช่วงปลาย) จำนวน 9 ครัวเรือน ชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจ (เชิงสะพานกรุงธน) จำนวน16 ครัวเรือน ชุมชนปลายซอยบิตตาคาม (ซอยสามเสน 13 ช่วงปลาย) จำนวน 84 ครัวเรือน 2.เขตพระนคร ชุมชนท่าวัง จำนวน 9 ครัวเรือน 3.เขตสัมพันธวงศ์ ชุมชนวัดปทุมคงคา (ท่าน้ำสวัสดี) จำนวน 12 ครัวเรือน ชุมชนตลาดน้อย จำนวน 1 ครัวเรือน 4.เขตบางคอแหลม ชุมชนหลัง ร.พ.เจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 10 ครัวเรือน ชุมชนวัดบางโคล่นอก จำนวน 10 ครัวเรือน 5.เขตยานนาวา ชุมชนโรงสี ถนนพระราม 3 จำนวน 60 ครัวเรือน 6.เขตบางกอกน้อย ชุมชนดุสิต นิมิตรใหม่ จำนวน 16 ครัวเรือน 7.เขตคลองสาน ชุมชนเจริญนคร ซอย 29/2 จำนวน 12 ครัวเรือน ติดตามสถานการณ์น้ำและการแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้ได้ที่ http://dds.bangkok.go.th/ ,www.prbangkok.com ,Facebook:@BKK_BEST, กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ Twitter:@BKK_BEST, สำนักงานประชาสัมพันธ์


40