"จีน" เปลี่ยน "ขยะ" เป็น "ไฟฟ้า"


82

 

"จีน" เปลี่ยน "ขยะ" ให้เป็น "ไฟฟ้า" ตามแผนลดคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อให้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งแล้วเป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า


สำนักข่าวไขน่า รายงานว่า โรงไฟฟ้าของบริษัทพลังงานแห่งหนึ่งในอำเภอเฝยซี นครเหอเฝย มณฑลอันฮุยทางตะวันออกของจีน ใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งแล้วเป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า บริษัท พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเฝยซี จำกัด สังกัดกลุ่มอนุรักษ์พลังงานและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของจีน (CECEP) ใช้ขยะในประเทศราว 730,000 ตันต่อปี และผลิตไฟฟ้าได้ราว 230 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง

 

 

ทั้งนี้ จีนประกาศเป้าหมายปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์แตะระดับสูงสุดภายในปี 2030 และบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2060

 

 

 

 


82