“วัชระ” ยื่น ป.ป.ช. สอบโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน


58

“วัชระ” โร่ยื่น ป.ป.ช. สอบโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพง-บางแค ทำชาวบ้านเดือดร้อน หลังปิดจ๊อบไม่คืนสภาพเดิมถนนและไฟฟ้าเกาะกลาง 


เมื่อเวลา 13.50 น. วันที่ 25 พ.ย. 2564 นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือผ่านนายไพโรจน์ นิยมเดชา นักสืบคดีทุจริต ถึงนายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอให้สอบสวนการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายหัวลำโพง-บางแค เฉพาะช่วงถนนจรัญสนิทวงศ์ 13 ถึงบางแค ระยะทาง 9 กิโลเมตร ในวงเงิน 13,380 ล้านบาท กลับคืนสภาพถนนด้วยการลาดยางแทนถนนคอนกรีตให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) อันเป็นการผิดสัญญาการก่อสร้างว่าเป็นการผิดกฎหมาย ป.ป.ช. หรือกฎหมายอาญาอื่นใดหรือไม่ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร คู่สัญญาและบริษัทเอกชนต้องรับผิดชอบตามกฎหมายหรือไม่ ซึ่งชาวฝั่งธนบุรีร้องเรียนว่า ไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาการก่อสร้าง คือไม่ได้คืนสภาพถนนให้กับ กทม. ในสภาพเดิมตามที่ระบุไว้ในสัญญาและการก่อสร้างรถไฟฟ้าได้เสร็จมานานแล้วทำให้รัฐเสียประโยชน์ คือ


1. สภาพถนน เดิมเป็นถนนคอนกรีตตั้งแต่ถนนจรัญสนิทวงศ์ 13 จนถึงบางแคระยะทาง 9 กิโลเมตร บริษัทก่อสร้างกลับใช้การลาดยางแทนถนนคอนกรีต โดยไม่ปรากฏว่า กทม. หรือคู่สัญญามีการทักท้วงแต่อย่างใด จึงขอให้ตรวจสอบว่า บริษัทเอกชนปฏิบัติตามสัญญาก่อสร้างครบถ้วนหรือไม่ เจ้าหน้าที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ กทม. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือผิดกฎหมายอื่นใดของ ป.ป.ช. หรือไม่ 


2. แต่เดิมถนนเพชรเกษมมีไฟฟ้าส่องสว่างที่เกาะกลางถนนตลอดแนว ปรากฏว่าเมื่อสร้างรถไฟฟ้าเสร็จ ไฟเกาะกลางถนนตั้งแต่สถานีบางหว้าถึงสถานีบางแคมีติดเฉพาะหัวเลี้ยวเท่านั้น ไม่ได้ติดตั้งไฟแสงสว่างตลอดเกาะกลางถนนดังสภาพเดิม ชาวได้รับความเดือดร้อน จึงอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 50 มาตรา 63 และมาตรา 78  ซึ่งเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทย จึงขอชี้เบาะแสการทุจริตมายังคณะกรรมการ ป.ป.ช.เพื่อดำเนินการตามกฎหมายโดยด่วนที่สุด พร้อมกับแนบหลักฐานเป็นเอกสารมาประกอบการพิจารณา โดยขอให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และให้ความเป็นธรรมต่อประชาชนชาวกรุงเทพฯ ด้วย และหาก ป.ป.ช.ต้องการพยานบุคคล นายวิลาศ  จันทร์พิทักษ์ อดีต ส.ส.ประชาธิปัตย์ พร้อมมาเป็นพยานบุคคลให้ทันทีที่ ปปช.ตั้งคณะอนุไต่สวนฯ


58