บริหารเงินเป็นเห็นเงินล้าน ยุค New Normal


105

หนังสือน่าอ่าน "บริหารเงินเป็นเห็นเงินล้าน ยุค New Normal"

ผู้เขียน : สาธิต บวรสันติสุทธิ์

สำนักพิมพ์ : เช็ก

หมวดหมู่ : บริหาร ธุรกิจ , การเงิน การลงทุน

เรื่องย่อ : ความสำคัญของการบริหารการเงินไม่ใช่แค่การหาเงินหรือใช้เงินแต่คุณต้องรู้จักการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อทำให้เงินงอกเงยแม้ในยามวิกฤติเศรษฐกิจ เชื่อว่าคนไทยจำนวนมากต่างก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤติดังกล่าวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่อง “รายได้” ที่ไม่สมดุลกับรายจ่าย เพราะหลายคนต้องตกงาน และอีกจำนวนมากรายได้ลดลงตามนโยบายบริษัท ในขณะที่รายจ่ายกลับคงที่หรือมากขึ้นกว่าเดิม


105