อวยพรปีใหม่


908

 

อวยพรปีใหม่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์  รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบแจกันดอกไม้อวยพร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ จาก วัลลภ เจริญรมย์ กรรมการบริษัท ซิกป้า (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทีมงานในบริษัทฯ โดยมี ศิริมล แก้วธรรมคุณ ร่วมส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ ณ  อาคาร ซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อเร็วๆนี้
 

1. คุณจามร ติรยานนท์         ฝ่ายขาย บริษัท ซิกป้า (ประเทศไทย) จำกัด
2. คุณวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์    รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจใหม่  บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
3. คุณวัลลภ เจริญรมย์         กรรมการบริษัท ซิกป้า (ประเทศไทย) จำกัด
4. คุณศิริมล แก้วธรรมคุณ     ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซิกป้า (ประเทศไทย) จำกัด
 


908