อวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ จากบริษัท พัชร์ ฟู้ด อินเทลลิเจ้น จำกัด


921

 

นายคำรณ  ชูดี ทีปรึกษาบริษัทนิวส์รูม 2020 จำกัด รับมอบกระเช้ารังนกอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ จากคุณอิทธิพล ปฎิมาวิรุจน์และคุณปรางศิริ เมษะมาน กรรมการบริษัท พัชร์ ฟู้ด อินเทลลิเจ้น จำกัด ณ บริษัทนิวส์รูม 2020 จำกัด เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565

 


921