อวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ จากบริษัท เอธทีน มีเดีย  จำกัด


1K

 

นายคำรณ  ชูดี ทีปรึกษาบริษัทนิวส์รูม 2020 จำกัด รับมอบของขวัญ อวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ จากบริษัท เอธทีน มีเดีย  จำกัด โดยนายทศพล โควาดิสัย กรรมการบริษัท ได้ส่งตัวแทนมามอบให้ ณ บริษัทนิวส์รูม 2020 จำกัด เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565

 


1K