ซีพี ไส้กรอก อร่อย ปลอดภัย มั่นใจได้ ด้วยมาตรฐาน


655

ซีพี ไส้กรอก อร่อย ปลอดภัย มั่นใจได้ ด้วยมาตรฐาน และเทคโนโลยีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานระดับโลก

 

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดกระบวนการผลิตไส้กรอกที่ทันสมัย ตามมาตรฐานสากล  ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย  เป็นระบบอัตโนมัติตลอดกระบวนการผลิตไม่มีการสัมผัสมือโดยตรง เพื่อลดการปนเปื้อนและการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ และควบคุมอุณหภูมิตลอดกระบวนการผลิต655