เปิดกระบวนการผลิต "ปลาซีพี" สด สะอาด ปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค 


800

 

เปิดกระบวนการผลิต "ปลาซีพี" สด สะอาด ปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค 

 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ส่งเสริมการเลี้ยงปลาตามหลักวิชาการ ด้วย "ระบบ CARE Model" ประกอบด้วย 

 

C-Consumer Need คือการผลิตที่ใส่ใจความต้องการของผู้บริโภค 
A- Achieve easily and consistently ระบบที่ง่ายต่อการเลี้ยง สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง 
R- Reliable System ผลผลิตมีคุณภาพ และแน่นอน 
E-Environmental Friendly ทำให้เนื้อปลาปลอดภัย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

 

เริ่มต้นจากปลาสายพันธุ์ดี ที่เลี้ยงด้วยระบบโปรไบโอติกส์ฟาร์มมิ่ง เน้นความสะอาดทุกขั้นตอน ภายใต้ระบบการเลี้ยงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและหลักการสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ทำให้ปลาอยู่สบาย มีสุขภาพแข็งแรง เติบโตตามธรรมชาติ ให้ผลผลิตดี มีคุณภาพและปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาได้ทุกขั้นตอนการผลิต ทำให้ได้ปลาคุณภาพที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ ได้แก่

 

🐟 สด สะอาด รสชาติดี ปราศจากกลิ่นโคลน
🐟 คัดจากสายพันธุ์คุณภาพ ไม่มีการตัดต่อทางพันธุกรรม
🐟 ผ่านระบบการเลี้ยงที่ได้มาตรฐาน ด้วยการดูแล เอาใจใส่เป็นอย่างดี และถุกสุขลักษณะ
🐟 เลี้ยงแบบโปรไบโอติกฟาร์มมิ่ง ที่ใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นำไปใส่ในน้ำเลี้ยง

 

ปลาซีพี ปลาคุณภาพที่ใส่ใจทุกรายละเอียด เพื่อมุ่งสร้างอาหารมั่นคง และผลิตอาหารโปรตีนคุณภาพสร้างสุขภาพที่ดีแก่ผู้บริโภค

 


800