กองทัพบก-ซีพี-ซีพีเอฟ มอบบ้านต่อเนื่องให้กลุ่มเปราะบางในชุมชนคลองเตย


719

กองทัพบก-ซีพี-ซีพีเอฟ มอบบ้านต่อเนื่องให้กลุ่มเปราะบางในชุมชนคลองเตย ถวายเป็นพระราชกุศล คาดส่งมอบครบ 47 หลังกลางปี 65 

 

วันนี้( 7 เม.ย. 65)  พลโทสุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมด้วย นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมส่งมอบบ้านพักที่สร้างแล้วเสร็จจำนวน 10 หลัง จากทั้งหมด 47 หลัง ให้แก่ชาวชุมชนคลองเตย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสุขอนามัยที่ดีแก่กลุ่มเปราะบาง ภายใต้ “โครงการสร้างและซ่อมแซมบ้านพักให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส” ในโครงการที่ 2 ซึ่งดำเนินการโดยกองทัพบก สนับสนุนโดยซีพีเอฟ พร้อมทั้งร่วมมอบเครื่องอุปโภคและสิ่งของจำเป็น ตลอดจนยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ สำหรับแจกจ่ายประชาชน ตามโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” ซึ่งเป็นนโยบายของประธานอาวุโสเครือซีพี ‘ธนินท์ เจียรวนนท์’ เพื่อสนับสนุนให้คนไทยเข้าถึงยาสมุนไพร ณ ลานกีฬา ล็อก 4-5-6 ชุมชนคลองเตย

พลโทสุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวว่า การมอบบ้านครั้งนี้นับเป็นชุดที่ 3 หลังจากส่งมอบชุดที่ 1 เมื่อเดือนเมษายน 2564 และชุดที่ 2 เมื่อเดือนธันวาคม 2564 โดยได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากซีพีเอฟ โครงการนี้นับเป็นการทำงานบูรณาการของภาครัฐและภาคเอกชน ที่ร่วมกันสร้างโอกาสแก่พี่น้องประชาชนให้ได้เข้าถึงที่พักอาศัยที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดการพึ่งพาตนเอง พร้อมทั้งช่วยพัฒนาสังคมให้มั่นคงอย่างยั่งยืน ถวายเป็นพระราชกุศล ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

เครือซีพีและซีพีเอฟ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้มีส่วนร่วมทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล โดยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาแก่ประชาชน พร้อมร่วมโครงการจิตอาสาฯ กับกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 1 การท่าเรือแห่งประเทศไทย และกทม. 

นอกจากนี้ยังนำผ้าห่ม ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ รวมถึง ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร มอบแก่ชาวชุมชนคลองเตย ตามโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” ภายใต้แนวคิด “ร้อยเรียงความดีซีพี 100 ปี” จากนโยบายของประธานอาวุโสเครือซีพี ‘ธนินท์ เจียรวนนท์' ที่แจกจ่ายฟรีแก่ชาวไทย ผ่านกลุ่มองค์กรพันธมิตร ทั้งโรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา มูลนิธิและกลุ่มจิตอาสาในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรของ CP-CPF ด้าน “ตอบแทนคุณแผ่นดิน” ที่บริษัทฯ ปฏิบัติมาโดยตลอด

สำหรับบรรยากาศการมอบบ้านในวันนี้ นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือซีพี-ซีพีเอฟ เดินเยี่ยมชมบ้าน พร้อมทั้งทักทาย และแสดงความยินดีกับชาวชุมชนที่ได้รับบ้านหลังใหม่ที่ตกแต่งอย่างสวยงาม พร้อมเข้าอยู่อาศัย

ด้าน นางสาวซิวฮุง สินพร อายุ 66 ปี เจ้าของบ้าน กล่าวว่า ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมมือปรับปรุงบ้านใหม่ จากเดิมสภาพผุพัง อาศัยกันอย่างยากลำบาก จนแทบไม่กล้าเดินเข้า ตอนนี้รู้สึกดีใจมาก ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมเหมาะสม เป็นสัดส่วนมากขึ้น อยากให้สานต่อโครงการดีๆ แบบนี้ เพื่อคนไทยจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

งนี้  CPF ร่วมโครงการกับกองทัพบก สนับสนุนการสร้างบ้านทั้งหมด 87 หลัง รวมมูลค่า 13,998,000 บาท แบ่งเป็น 1.) บ้านในโครงการแรกที่ส่งมอบให้กลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ชุมชนคลองเตยล็อก 4-5-6 ไปครบแล้ว จำนวน 40 หลัง คิดเป็นมูลค่า 5,200,000 บาท และ 2.) สนับสนุนการสร้างบ้านพักต่อเนื่องในโครงการที่ 2 อีก 47 หลัง มูลค่า 8,798,000 บาท ซึ่งทยอยส่งมอบไปแล้ว 24 หลัง และครั้งนี้เป็นการมอบอีกจำนวน 10 หลัง ส่วนที่เหลืออีก 13 หลังจะส่งมอบได้ทั้งหมดภายในเดือนพฤษภาคม ปี 2565  โดยบ้านทุกหลังของโครงการฯ เป็นรูปแบบหมู่บ้านสมัยใหม่ มีแบบแปลนมาตรฐานเหมือนกัน เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัย และมีความเป็นระเบียบน่าอยู่ เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ประชาชนได้มีบ้านพักที่อยู่อาศัยที่แข็งแรง ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดี ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สมาชิกในครอบครัว ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป .


719