ดร.ยุ้ย ชู “Zero-Based Budgeting” วางระบบงบฯกทม. สตาร์ท 214 นโยบาย ยุค “ชัชชาติ” มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุด
 

ดร.ยุ้ย-เกษรา หัวหน้าทีมที่ปรึกษายุทธศาสตร์ ร่วมประชุมกทม.นัดแรก ปรับแนวทางการจัดทำงบประมาณภายใตหลักการ “Zero-Based Budgeting” หรือ งบประมาณฐานศูนย์ เพื่อประสิทธิภาพและเหมาะสมกับยุคสมัยใหม่ในการขับเคลื่อน 214 นโยบาย ย้ำกทม.ยุคชัชชาติต้องใช้งบฯให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ หัวหน้าทีมที่ปรึกษายุทธศาสตร์ กล่าวว่า ได้นำหลักการ “Zero-Based Budgeting” หรือ งบประมาณฐานศูนย์ คือ การจัดสรรงบประมาณจากความจำเป็นของโครงการ หรือ กิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ ที่ใช้เป็นผลสำเร็จในสหรัฐฯ  มาวางระบบจัดสรรงบประมาณ เพื่อปรับใช้ให้สอดรับกับการขับเคลื่อนนโยบายของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ด้วยการใช้งบประมาณให้เกิดใช้ประโยชน์สูงสุด และสอดรับกับบริบทกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

 


“เพื่ออนาคตในวันข้างหน้าของพวกเราทุกคน เหมือนที่อาจารย์พูดเป็นประจำว่า เราไม่จำเป็นต้องเป็นเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City แต่เราเป็น  Smart Enough City หรือเป็นเมืองที่ฉลาดกำลังเหมาะ เน้นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์คนเป็นหลัก  เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกัน  เราอาจไม่ได้เป็น “Zero-Based Budgeting” 100% แต่เราขอเป็นแค่ Enough zero- based budgeting เรื่องบางเรื่องงานบางอย่างที่มี และดีอยู่แล้ว เราไม่ต้องคิดใหม่แค่ลงรายละเอียดให้ลึก ลงมือทำให้จริงจัง  Apply ให้เหมาะสมกับโลกปัจจุบัน ปรับตัวให้เร็ว ให้ทันกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น”นางสาวเกษรากล่าว
 

 

 


547