เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ส่วนขยาย เปิดลงทะเบียน 27 มิ.ย.นี้


436

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ส่วนขยาย ความคืบหน้าล่าสุด นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท. ได้ส่งเสริมคนไทยเที่ยวภายในประเทศ โดยจะสนับสนุนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ส่วนขยายจำนวน 1.5 ล้านสิทธิใหม่ ซึ่งจะมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ (14 มิ.ย.) จากนั้นวันที่ 16 มิ.ย. จะดำเนินการด้านเอกสารและนำเข้าระบบ พร้อมปรับปรุงระบบต่างๆ และเว็บไซต์ เนื่องจากต้องมีการกำหนดเงื่อนไขใหม่ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

 

ส่วนในวันที่ 27 มิ.ย. จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ จากนั้นวันที่ 1 ก.ค. เปิดจองโรงแรมที่พัก และเริ่มเข้าพักได้ วันที่ 8 ก.ค. พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนขอเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบิน โดยเป็นตั๋วที่จองและออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. ส่วนวันที่ 23 ต.ค. จะเป็นการเปิดจองโรงแรมวันสุดท้าย และวันที่ 31 ต.ค. เป็นวันสุดท้ายของการเดินทางและวันสิ้นสุด โครงการและวันที่ 5 พ.ย. สามารถเปิดให้ลงทะเบียนตั๋วเครื่องบินวันสุดท้าย ส่วนถ้ารัฐบาลตัดสินใจเพิ่มเติมให้อีก 1.5 ล้านสิทธิ์คงจะไม่มีการเปลี่ยนแผนไปจากนี้

 

การขยายเวลาโครงการ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 จะใช้งบประมาณคงเหลือ 4 พันล้านบาท จากโครงการเดิมโดยไม่ต้องของบประมาณใหม่ เพื่อสนับสนุนภาคการท่องเที่ยว ประชาชนเกิดการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประกอบการภายในประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


436