เริ่มแล้ว! ปั้ม E-Stamp อุดรอยรั่วภาษีเบียร์ ซิกป้า (ประเทศไทย) จับมือ สามารถคอร์ปอเรชั่น


532

 

เริ่มแล้ว! ปั้ม E-Stamp อุดรอยรั่วภาษีเบียร์ ซิกป้า (ประเทศไทย) จับมือ สามารถคอร์ปอเรชั่นรับนโยบายสรรพสามิต เดินเครื่องยิงเลเซอร์โค๊ดภาษีสรรพสามิตเบียร์

     

บริษัทซิกป้า (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์โซลูชั่นความปลอดภัยระดับโลก จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมกับ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดตัวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าประเภทสุราแช่ชนิดเบียร์ที่ผลิตในประเทศไทย ติดตั้งเทคโนโลยีระบบควบคุมบรรจุภัณฑ์ Direct Coding system เริ่มเดินเครื่องยิงเลเซอร์โค๊ดแล้วตั้งแต่วันที่ 
1 พฤษภาคม 65 ที่ผ่านมา โดยระบบการติดตามการผลิตในโครงการนี้  มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตประเภทสุราที่ผลิตและจัดจำหน่ายในประเทศ สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการ ปรับปรุงพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค และเพื่อป้องกันการปลอมแปลงผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


ปัจจุบันตลาดเบียร์ในประเทศมีการประมาณการการผลิตอยู่ที่ 4.5 พันล้านหน่วย/ปี บรรจุลงขวดในสายการผลิต 41 สาย ในพื้นที่ 9 แห่งทั่วประเทศ ทำให้สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าประเภทสุราแช่ชนิดเบียร์ เพื่อนำรายได้ดังกล่าวมาใช้พัฒนาประเทศ


สำหรับเทคโนโลยีระบบควบคุมบรรจุภัณฑ์ Direct Coding system พัฒนาโดย SICPA SCL เป็นเทคโนโลยีการพิมพ์รหัสสองมิติแบบไม่ซ้ำกันลงบนบรรจุภัณฑ์ (บนฝาขวดและใต้กระป๋องเบียร์) ด้วยหมึกพิเศษป้องกันการปลอมแปลง เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ประชาชนสามารถใช้ตรวจสอบความเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ โดยใช้ไฟฉายยูวีส่องไปที่รหัสดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่รัฐใช้อุปกรณ์เฉพาะ (Handheld Tool) ในการอ่านและถอดรหัสข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อมูลสินค้า ข้อมูลการผลิต ข้อมูลภาษี ได้จากระบบฐานข้อมูลส่วนกลางที่กรมสรรพสามิต (Data Management System : DMS) นอกจากจะยืนยันความเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ยังใช้ข้อมูลในระบบไปวางแผนการบริหารจัดการจัดเก็บภาษีได้ด้วย

 


บริษัท ซิกป้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ SICPA จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีความเชี่ยวชาญ ทางด้าน Security Ink มานานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1927 

ปัจจุบันบริษัท ซิกป้า (ประเทศไทย ) ได้ร่วมงานกับธนาคารแห่งประเทศไทยมากว่า 40 ปี ด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยในธนบัตร และยังเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 


532