กฟภ. เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานหลายอัตรา


328

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2565 รวม 214 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

คุณวุฒิปริญญาโท

 • วิศวกร (ไฟฟ้า)

 

คุณวุฒิปริญญาตรี 

 • วิศวกร (ไฟฟ้า)*
 • วิศวกร (โยธา)*
 •  วิศวกร (ไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม)*
 • วิศวกร (คอมพิวเตอร์)
 • วิศวกร (สิ่งแวดล้อม)
 • เศรษฐกร
 • นักบริหารทรัพยากรบุคคล
 • นักการเงิน
 • นักบัญชี
 • นักระบบคอมพิวเตอร์

 

 • นิติกร
 • นิติกร(มีประสบการณ์)
 • นักสถิติ
 • นักพัฒนาทรัพยกรบุคคล
 • นักพัสดุ
 • มัณฑนากร
 • นักประชาสัมพันธ์
 • นักการตลาด
 •  อาจารย์

*ต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(ก.ว.) ระดับวิศวกรที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ระบบเปิดรับสมัครออนไลน์

*คุณวุฒิปริญญาโท และคุณวุฒิปริญญาตรี ต้องมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ กฟภ. กำหนด ทั้งนี้ ต้องเป็นแบบส่วนบุคคล (Personal) ที่ได้รับการบับรองจากสถาบันทดสอบในประเทศไทย เท่านั้น

 

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • พนักงานช่าง (ไฟฟ้า)
 • พนักงานช่าง (โยธา)
 • พนักงานช่าง (เครื่องกล)
 • พนักงานช่าง (โลหะ)
 • พนักงานช่าง (โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์)
 • พนักงานบัญชี
 • พนักงานพัสดุ
 • พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์
 • พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์

 

อายุที่เปิดรับสมัคร

 

คุณวุฒิปริญญาตรี และ ปวส.

 • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่ยใบสมัครทางระบบออนไลน์

 

คุณวุฒิปริญญาตรี เฉพาะตำแหน่ง นิติกร (มีประสบกาณ์)

 • อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่ยใบสมัครทางระบบออนไลน์

 

คุณวุฒิปริญญาโท

 • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่ยใบสมัครทางระบบออนไลน์

 

การรับสมัคร

สามารถสมัคร ผ่านระบบออนไลน์ได้ภายในวันที่ 4 – 11 กรกฎาคม 2565 ทาง job.pea.co.th

 

สอบถามเพิ่มเติมที่ แผนกสรรหาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 02 590-5857

อีเมล์ : [email protected] 


328