กทม.จับมือ “มูลนิธิคุณ” ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน ลด-แยกขยะ ผ่านสื่อสร้างสรรค์ ละครหุ่นเชิด “DoDo&Friends”

วันนี้ (10 ส.ค. 65) ที่โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ เขตคลองเตย นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความรู้และปลูกจิตสำนึก ด้านการลดและแยกขยะ ระดับประถมศึกษา ผ่านสื่อสร้างสรรค์ ละครหุ่นเชิด “DoDo&Friends” โดยมีนางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย นายชาญวิทย์ พวงมาเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ นางสาวปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต ประธานมูลนิธิคุณ คณะผู้บริหาร ดารานักแสดง อาทิ เจฟฟรี่ เบญจกุล กิก ดนัย เป็นต้น เข้าร่วม

 

นายชาตรี กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดย มูลนิธิคุณ ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้เรื่อง การแยกก่อนทิ้ง” ตาม หลักการ 3 ช (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่) ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นระหว่างภาครัฐและเอกชน ที่เป็นประโยชน์ต่อกทม. เป็นอย่างมาก ทั้งนี้กทม.ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะ โดยเฉพาะการคัดแยกขยะ ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพฯมีปริมาณขยะ 10,000 ตันต่อวัน ทำให้กทม.ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ ปีละ 7 พันล้าน ดังนั้นการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ เพื่อนำงบประมาณไปจ่ายในส่วนอื่นๆ เช่น การศึกษา และสาธารณสุข แต่ถ้าไม่ลดจะทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เพราะประเทศญี่ปุ่น เคยศึกษาปริมาณขยะในพื้นที่กรุงเทพฯ จะมีเพิ่มขึ้น 14,000 ตันต่อวัน ซึ่งประชากรในกรุงเทพฯ มี 5-6 ล้านคน และยังมีประชากรแฝง รวมทั้งนักท่องเที่ยว รวมประมาณ 10 กว่าคน จึงคาดการณ์ว่าประชากร 1 คน จะผลิตขยะ 1 กิโลกรัม 

 

 

อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการขยะเป็นเรื่องยาก สำนักสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง กว่า 10 ปี แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งที่ผ่านมามีแนวคิดจัดทำหลักสูตร เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและสิ่งแวดล้อม บรรจุลงในแผนการเรียนการสอน ของโรวเรียนในสังกัดกทม.ทั้ง 437 โรง และจะขยายไปยังสังกัดอื่นๆ ดังนั้นการจัดโครงการดังกล่าว จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี


ด้าน นางสาวปรางค์ทิพย์  กล่าวว่า มูลนิธิคุณ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างการรับรู้และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง โดยเชื่อว่าเด็ก คือ กำลังสำคัญที่พร้อมเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการแยกขยะได้ดีที่สุด หวังว่าถ้าเด็กๆ ได้เรียนรู้จากกิจกรรม ผ่านการแสดงละครหุ่นเชิด สัตว์ต่างๆ เช่น วาฬ กวาง สุนัข ปลาดาว นกฮูก เป็นต้น และติดตามสื่อวีดีโอที่มูลนิธิคุณจะผลิตขึ้นมาอีกสิบตอนแล้ว เรื่องแยกขยะ จะเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับเด็กทันที

 


465