อว. จัดงานใหญ่ "TechnoMart 2022" ชวนชมนิทรรศการผลงานเทคโนโลยีพร้อมใช้โดยฝีมือคนไทย ภายใต้แนวคิด BCG  สู่เศรษฐกิจ สร้างคุณค่า "เพิ่มคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" ในรูปแบบ Hybrid Exhibition ชมฟรีตลอดงาน 
 

 

 


​กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เดินหน้าจัดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2565 หรือ “TechnoMart 2022” ในรูปแบบ Hybrid Exhibition ภายใต้แนวคิด BCG สู่เศรษฐกิจ สร้างคุณค่า “เพิ่มคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดยการจัดงานรูปแบบ Onsite ระยะจัดงาน 4 วันเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย. - 2 ต.ค.2565  ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน แล myบริเวณทางเชื่อมศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ 

 


ส่วนรูปแบบ Online ผ่าน https://www.technomart2022.com  ขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญจะมาให้องค์ความรู้ทางด้วยการเสวนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ ฟรี !!!! ตลอดงาน 

 

 


เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดพิธีแถลงข่าวงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2565 หรือ “TechnoMart 2022” ขึ้น ณ ลิฟวิ่ง ฮอล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน  

 


ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) ประธานในพิธี กล่าวว่า งาน TechnoMart มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของหน่วยงานกระทรวง หน่วยงานเครือข่าย และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ กระทรวงฯ พร้อมผลักดันให้เกิดการเจรจาธุรกิจ การพัฒนาผลงานให้ตรงตามความต้องการของตลาด นำไปสู่การสร้างรายได้ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างยั่งยืน ตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

 


การพัฒนาผลงานสู่เชิงพาณิชย์ โดยผลงานด้านต่างๆ ที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ ทำให้มองเห็นอนาคตที่จะเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทย และนำไทยทะยานสู่อนาคตใหม่ที่ยั่งยืน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม

 

 


นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กล่าวถึงรูปแบบการจัดงาน Hybrid Exhibition ภายใต้แนวคิด BCG สู่เศรษฐกิจ สร้างคุณค่า “เพิ่มคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และคุโณปการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของในหลวงรัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10  และผลงานของกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 80 หน่วยงาน มีผลงานจัดแสดงมากกว่า 400 ผลงาน เพื่อสอดรับกับแนวคิด “BCG Model” โดยมุ่งขับเคลื่อนประเทศด้วยรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตแบบองค์รวม ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่

 


ทั้งนี้ ยังมีการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยีระดับอุดมศึกษา ในรอบชิงแชมป์ ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่มุ่งเน้นการสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์จากองค์ความรู้ กระบวนการวิจัยและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นำไปสู่ผลงานที่มีประโยชน์ สามารถใช้งานได้จริง โดยมีผลงาน 12 ชิ้นงาน จากผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขันทั่วประเทศ

 

 

ขณะเดียวกัน ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงาน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆภายในงาน อาทิเช่น การประกวดคลิปรีวิวสินค้า ประกวดแข่งขันทำคลิปวิดีโอสั้นให้ความรู้เกี่ยวกับ BCG การประกวดแข่งขันภาพถ่าย BCG ในความคิด กิจกรรมสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อต่างๆ ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ได้ในปัจจุบัน การจำหน่ายสินค้าที่พัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการร่วมสนุกกับเกมและกิจกรรมต่างๆ เพื่อร่วมลุ้นรางวัลมากมาย

 


สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ทั้ง 2 รูปแบบ (Hybrid Exhibition) ดังนี้

รูปแบบ Onsite : ตั้งแต่ วันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565  ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน และ บริเวณทางเชื่อมศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์
รูปแบบ Online : ที่ https://www.technomart2022.com  และ https://www.facebook.com/TechnoMartThailand/ ตั้งแต่ วันที่ 29 กันยายน - 28 พฤศจิกายน 2565

 

 

 

 

 

 


376