เครือข่ายไม่เอาสารพิษ คัดค้าน นำเข้าสารเคมี 3 ชนิด


214

เครือข่ายไม่เอาสารพิษ บุกกระทรวงอุตฯ คัดค้าน นำเข้าสารเคมี 3 ชนิด ขู่ม็อบทั่วประเทศหากไม่ถอนการพิจารณา 


เครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง และชาวบ้านคนบ้านโป่ง ราชบุรี จำนวน 30 คน นำโดย นางอาทิตยา แดนมะตาม เดินทางมามายื่นหนังสือคัดค้านและขอให้มีการทบทวนการนำเข้าสารเคมีทั้งสามชนิด ไม่ให้มีการใช้ และมีการนำเข้ามาใช้ในประเทศไทย ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมของคนไทย ประกอบด้วย สารพาราควอต สารคลอไพริฟอส และสารไกลโฟเซต โดยมีนางรัชฎาวรรณ์ ชูเรืองสุข เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้แทนมารับมอบเอกสารการคัดค้านดังกล่าว
 

 

 

โดยนางอาทิตยา กล่าวว่า เราในฐานะประชาชนคนไทยจำนวนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการใช้สารวัตถุอันตรายทั้ง 3 ชนิดดังกล่าว ได้มายื่นหนังสือให้ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ที่เคยรับปากกับประชาชนจะไม่นำกลับมาพิจารณาใหม่  โดยก่อนหน้านี้ นายสุริยะ เคยรับปากกับสาธารณะว่าจะไม่นำเรื่องการแบน 3 สารเคมีซึ่งมีพิษในภาคการเกษตร กลับเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตรายอีก แต่ในทางกลับกันเลขาคณะกรรมการวัตถุอันตราย ได้นำเรื่องเดิมนี้เข้ามาบรรจุให้กรรมการพิจารณาใหม่ และเปลี่ยนชื่อวาระเป็น "ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับวัตถุอันตรายแทน 

 

 

 

 

“เราให้เวลา นายสุริยะ ทบทวนและถอดถอนการพิจารณา ไม่นำเรื่อง สารเคมีทั้ง 3 ชนิดนี้ เข้าสู่การพิจารณา ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ยื่นหนังสือ จะพาชาวบ้านมาคัดค้านและประท้วงจากทั่วประเทศ ”นางอาทิตยากล่าว


214