"ศิริกัญญา" นำทัพ เครือข่าย NT- สภาองค์กรของผู้บริโภค แสดงจุดยืน "ประชาชนไม่อนุญาตให้ควบรวม ทรู - ดีแทค"


201

"ศิริกัญญา" นำทัพ เครือข่าย NT - สภาองค์กรของผู้บริโภค แสดงจุดยืน "ประชาชนไม่อนุญาตให้ควบรวม" ก่อนบอร์ดประชุมควบรวม ทรู - ดีแทค  

 

 

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2565 ที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร เครือข่ายแรงงานรัฐวิสาหกิจ NT และ สภาองค์กรของผู้บริโภค เข้ายื่นรายชื่อแสดงจุดยืน "ประชาชนไม่อนุญาตให้ควบรวม" ต่อ กสทช. ก่อนการประชุมบอร์ดพิจารณาการควบรวมทรูและดีแทค

 

 

น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า วันนี้ มาติดตามการประชุมบอร์ดของ กสทช. ในการพิจารณาควบรวมทรูและ ดีแทครวมทั้งมาสังเกตการณ์การทวงถามความคืบหน้าของการคัดค้านการควบรวมของสหภาพ NT ซึ่งมีหลายประเด็นที่ให้ความสนใจติดตาม โดยที่ผ่านมาแม้จะมีการยื่นหนังสือมาต่อเนื่องหลายเดือน แต่ยังไม่ได้รับความคิดเห็นใดตอบกลับมาจาก กสทช. ทั้งเรื่องผลกระทบของผู้บริโภค และรายงานวิจัยของจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย ซึ่งมีการกล่าวอ้างว่า กสทช. ไม่ได้มีอำนาจพิจารณาการอนุมัติการควบรวมครั้งนี้ ซึ่งจริงๆ แล้ว จะต้องเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

 

นอกจากนี้ ที่มาของที่ปรึกษาอิสระ แม้จะมีการอนุมัติไปแล้วว่าเป็น บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด แต่จากการตรวจสอบการถือหุ้น พบว่ามีเรื่องของการขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟินันซ่าฯ ซึ่งอาจจะเกี่ยวพันกับบริษัทแม่ของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) วันนี้ ทางสหภาพฯ จึงเดินทางมาติดตามทวงถามความคืบหน้า เนื่องจากวันนี้จะเป็นวันที่มีวาระการพิจารณาควบรวมทรู และดีแทค จึงมาร่วมสังเกตการณ์ว่าจะมีผลการพิจารณาอย่างไร โดยหวังว่า กสทช. จะยึดเอาผลประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นสำคัญในการพิจารณาอนุมัติ

 

 

นางสำลี ศรีละพุก ตัวแทนภาคประชาชน สภาองค์กรของผู้บริโภค (ศูนย์สิทธิ์ผู้บริโภค เขตยานนาวา) กล่าวว่า วันนี้ เดินทางมายื่นคัดค้านการควบรวมระหว่าง ทรูและ ดีแทคในฐานะตัวแทนของประชาชน และผู้บริโภค ซึ่งไม่เห็นด้วยกับการควบรวม เนื่องจากประชาชนจะต้องรับภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ยืนยันว่าไม่เห็นด้วย  รวมทั้งฝากถึงคณะกรรมการ กสทช. ให้ช่วยพิจารณาในเรื่องนี้ และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งหากเกิดการควบรวมจะเป็นผลกระทบต่อประชาชนในภาวะเศรษฐกิจขณะนี้

 


201