ซิกป้า เข้าร่วมแสดงผลงานในการประชุมระดับอาเซียน


153

ซิกป้า (ประเทศไทย) เข้าร่วมแสดงผลงานในการประชุมระดับอาเซียน ยกระดับบริหารภาษีด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล-ความเป็นกลางทางคาร์บอน 2022

 

บริษัทซิกป้า (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์โซลูชั่นความปลอดภัยระดับโลก จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำโดยนายวัลลภ เจริญรมย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทซิกป้า (ประเทศไทย) และนายเดวิด อีริค เบิร์ค  

 

กรรมการผู้จัดการภูมิภาค ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (SICPA SA) เข้าร่วมแสดงผลงานในการประชุมระดับอาเซียน The ASEAN Director-General Meeting on Digital Technologies to Enhance Excise Tax Administration and Moving Forward to Carbon Neutrality 

 

โดยมี "กรมสรรพสามิต" เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต การยกระดับและส่งเสริมการลดปริมาณคาร์บอนเพื่อการก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศสมาชิกอาเซียน

 

โอกาสนี้บริษัทซิกป้า  (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์โซลูชั่นความปลอดภัยระดับโลก จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ร่วมแสดงผลงานนำระบบ Tracking and Tracing มาใช้ในการบริหารงานจัดเก็บภาษีสรรพสามิต อาทิ การพิมพ์ Code ที่มีลักษณะเฉพาะและใช้หมึกพิมพ์ที่ลอกเลียนแบบได้ยากลงบนภาชนะ 

 

ทั้งยังแสดงผลข้อมูลบนหน้าจอ Dashboard ได้อย่างทันที การตรวจสอบข้อมูลการผลิตสินค้าเบียร์ได้ทั่วประเทศ ณ โรงแรม รอยัล คลิฟ Royal Cliff จังหวัดชลบุรี


153