"สปสช." เพิ่มบริการผ่าน 4 แอปพลิเคชัน พร้อมส่งยาถึงบ้าน


137

"สปสช." เพิ่มบริการ OP Telemedicine ดูแลผู้ป่วย 42 กลุ่มโรคทั่วไป ผ่าน 4 แอปพลิเคชัน พร้อมส่งยาถึงบ้าน

 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. เพิ่มการให้บริการการแพทย์ทางไกล ในลักษณะผู้ป่วยนอกทั่วไป (OP Telemedicine) เพื่อเป็นทางเลือกของการบริการสุขภาพให้กับประชาชน ลดเวลารอคอย และลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยร่วมมือกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันสุขภาพดิจิทัล 4 แห่ง ได้แก่

 

1.Good Doctor Technology (กู๊ด ด็อกเตอร์) โดยจีดีทีคลินิกเวชกรรม 
2.Clicknic (คลิกนิก) โดยคลิกนิกเฮลท์คลินิกเวชกรรม 
3.Mordee (หมอดี) โดยชีวีบริรักษ์ คลินิกเวชกรรม 
4.Saluber MD (ซาลูเบอร์ เอ็ม ดี) โดยสุขสบายคลินิกเวชกรรม 

 

บริการแพทย์ทางไกลครอบคลุม 42 กลุ่มโรคและอาการ ดังนี้  

1. ข้อเสื่อมหลายข้อ
2. ตาแดงจากไวรัส 
3. ตาแดงจากไวรัส ที่มิได้มีรหัสระบุรายละเอียด 
4. ข้อเสื่อมโดยทั่วไปปฐมภูมิ 
5. เนื้อเยื่ออักเสบ 
6. วิงเวียน มึน 
7. ปวดศีรษะ 
8. อาหารเป็นพิษจากเชื้อแบคทีเรียอื่น 
9. อาการท้องร่วง 
10. กระเพาะและลำไส้อักเสบจากการติดเชื้อ
11. ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 
12. ความผิดปกติของระบบการทรงตัวของหู 
13. โรคตากุ้งยิงและตุ่มอักเสบเรื้อรังที่หนังตา 
14. การอักเสบของเยื่อบุตา 
15. การติดเชื้อไวรัส ที่มิได้ระบุรายละเอียด 
16. กล้ามเนื้อเคล็ด 
17. ติดเชื้อไวรัสไม่ระบุตำแหน่งที่เป็น 
18. ข้ออักเสบข้อเดียว ที่มิได้มีระบุรายละเอียด 
19. เยื่อบุจมูกและลำคออักเสบเฉียบพลัน(หวัดธรรมดา) 
20. ไข้ ไม่ระบุชนิด
21. เวียนศีรษะบ้านหมุนเฉียบพลัน แบบไม่รุนแรง 
22. ปวดท้องช่วงบน 
23. การติดเชื้อทางเดินหายใจในส่วนบนแบบเฉียบพลันหลายแห่งพร้อมกัน 
24. ลมพิษ 
25. ปวดท้อง และปวดอุ้งเชิงกราน 
26. เยื่อบุตาอักเสบเฉียบพลัน ที่มิได้ระบุรายละเอียด 
27. ลมพิษ ที่มิได้ระบุรายละเอียด 
28. ปวดหลังส่วนล่าง 
29. คออักเสบเฉียบพลัน 
30. ต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน
31. คออักเสบเฉียบพลัน ที่มิได้ระบุรายละเอียด 
32. การติดเชื้อทางเดินหายใจในส่วนบนแบบเฉียบพลัน 
33. กระเพาะอาหารอักเสบ ที่มิได้ระบุรายละเอียด 
34. อาการปวดท้องอื่น ๆ และอาการปวดท้องที่ไม่ระบุ 
35. ข้ออักเสบหลายข้อ ที่มิได้ระบุรายละเอียด 
36. ต่อมทอลซิลอักเสบเฉียบพลัน ที่มิได้ระบุรายละเอียด 
37. เยื่อจมูกอักเสบจากการแพ้ ที่มิได้ระบุรายละเอียด ปวดกล้ามเนื้อ 
38. เยื่อจมูกอักเสบจากการแพ้หรือการเปลี่ยนอากาศ 
39. ข้ออักเสบแบบอื่น 
40. ไซนัสอักเสบเฉียบพลัน 
41. ไซนัสอักเสบเฉียบพลัน ที่มิได้ระบุรายละเอียด 
42. การติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียว ที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย

 

แนวทางการรักษา จะใช้ระบบ AMED Telehealth เพื่อให้ผู้ให้บริการบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วย และข้อมูลใช้ในการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการจาก สปสช. ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาผ่านบริการการแพทย์ทางไกล ยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงการจัดส่งยาให้ผู้ป่วย โดยคาดว่าระบบจะมีความพร้อมและให้บริการได้ในเร็ว ๆ นี้


137