THINK AGAIN คิดแล้ว, คิดอีก


154

 

 

THINK AGAIN คิดแล้ว, คิดอีก

 

 

การคิดเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของมนุษย์
หากปราศจากมัน เราย่อมไม่สามารถแก้ปัญหา
เรียนรู้สิ่งใหม่ หรือแม้แต่สร้างอารยธรรมขึ้นมา

แต่ขณะเดียวกัน  การคิดก็อาจเป็นจุดอ่อนของมนุษย์เราเช่นกัน

THINK AGAIN คิดแล้ว, คิดอีก เขียนโดย Adam Grant นักจิตวิทยาชื่อดัง จะพาคุณท่องไปในโลกของการคิด
เพื่อสำรวจว่าอะไรคือสิ่งที่คุณรู้จริง สิ่งที่คุณไม่รู้ และสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้
รวมถึงสาเหตุที่ผู้คนมากมายยังคงยึดติด มืดบอด และเดินเข้าสู่วงจรหายนะ
พร้อมทั้งเสนอแนวทางที่จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากวงจรนี้


 

รีวิวโดยบุ๊คเมท : THINK AGAIN คิดแล้ว, คิดอีก

 

 

ความสามารถในการคิดเป็นคุณสมบัติล้ำค่าของมนุษย์ มันช่วยเราแก้ปัญหา เรียนรู้สิ่งใหม่ และสร้างอารยธรรมขึ้นมา แต่มันกลับเป็นจุดอ่อนร้ายแรงของมนุษย์เราเช่นกัน ซึ่งเราอาจจะเอาชนะมันได้ก็ต่อเมื่อเรา “คิด” แล้ว “คิดอีก” การคิดเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ หากปราศจากมัน เราย่อมไม่สามารถแก้ปัญหาเรียนรู้สิ่งใหม่ หรือแม้แต่สร้างอารยธรรมขึ้นมา แต่ขณะเดียวกัน การคิดก็อาจเป็นจุดอ่อนของมนุษย์เราเช่นกัน Adam Grant นักจิตวิทยาชื่อดังจะพาคุณท่องไปในโลกของการคิด เพื่อสำรวจว่าอะไรคือสิ่งที่คุณรู้จริง สิ่งที่คุณไม่รู้ และสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้ รวมถึงสาเหตุที่ผู้คนมากมายยังคงยึดติด มืดบอด และเดินเข้าสู่วงจรหายนะ พร้อมทั้งเสนอแนวทางที่จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากวงจรนี้

หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนโดย Adam Grant นักจิตวิทยาชื่อดัง จะพาคุณท่องไปในโลกของความคิด เพื่อสำรวจว่าอะไรคือสิ่งที่คุณรู้จริง สิ่งที่คุณไม่รู้ และสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้ รวมถึงสาเหตุที่ผู้คนมากมายยังคงยึดติด มืดบอด และเดินทางเข้าสู่วงจรหายนะ เมื่อคิดแล้ว ก็จงคิดอีก เพราะมีเพียงการตั้งคำถามกับสิ่งที่เราคิดว่าถูกต้อง ที่จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากวงจรหายนะนี้ได้ ต้องรีบสั่งซื้อมาอ่านต่อแล้วน้า


154