ประชุมใหญ่ผู้บริหารเครือบริษัทซิกป้า

 

 

ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทยประธานที่ปรึกษาภูมิภาคเอเชียและกรรมการคณะที่ปรึกษาระหว่าง ประเทศด้านยุทธศาสตร์ บริษัท SICPA S.A. จำกัด ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ ระดับผู้บริหารเครือบริษัทซิกป้า จากประเทศในเอเชีย โดยมี นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้วประธาน บริษัท ซิกป้า (ประเทศไทย) จำกัด และ วัลลภ เจริญรมย์กรรมการผู้จัดการ บริษัทซิกป้า (ประเทศไทย)จำกัดเข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือความคิดเห็นและกำหนดทิศทางวางแผนกลยุทธ์ร่วมกันในปีหน้า ณ ห้องจินตรา โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

 

 


77