สัญญานะว่าจะยิ้มให้กับตัวเอง


28

 

สัญญานะว่าจะยิ้มให้กับตัวเอง

 

 

รายละเอียด : สัญญานะว่าจะยิ้มให้กับตัวเอง

เนื้อหามีความสอดคล้องกับการรักตัวเองและการเห็นคุณค่าในตัวเอง ที่ผู้คนค่อนข้างให้ความสนใจซึ่งเพิ่มโอกาสในการขายสำหรับคนกลุ่มนี้
 

เนื้อหาอ่านง่าย มีการเขียนที่ไม่ซับซ้อนและยาวจนเกินไป  เจาะกลุ่มเป้าหมายได้ทั้งนักอ่านและผู้ที่ไม่ถนัดการอ่านบทความยาวๆ
 

เหมาะสำหรับการมอบเป็นของขวัญ เนื่องจากเป็นหนังสือที่มุ่งเน้นถึงการให้กำลังใจ ให้รักและภูมิในในความเป็นตัวเองเป็นเหมือนคำพูดดี ๆ ที่ส่งต่อให้กันได้พร้อมกับภาพประกอบที่ดูอบอุ่นใจ เป็นกันเอง
 

ความสม่ำเสมอ ปฏิสัมพันธ์กับลูกเพจ (Engagement) : อัปเดตทาง Instagram เกือบทุกวัน มีลูกเล่นต่างๆ ตามเทศกาล เน้นในทางมอบพลังบวก ให้รักและเห็นค่าในตัวเอง ยอดไลค์เฉลี่ยอยู่ที่ 15,000 – 20,000 ไลก์
 

เนื้อหาตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ความต้องการของลูกค้า : เนื้อหาสอดคล้องกับการรักและเห็นคุณค่าในตัวเองที่คนไทยในปัจจุบันค่อนข้างให้ความสนใจ

 

 

สารบัญ : สัญญานะว่าจะยิ้มให้กับตัวเอง

บทที่ 1 เป็นตัวเธอเอง...ดีที่สุดแล้ว
บทที่ 2 ใช้ชีวิตเพื่อตัวเธอเอง
บทที่ 3 รักและภูมิใจในตัวเองเสมอ
บทที่ 4 ความสัมพันธ์ที่อบอุ่นเหมือนบ้าน


28