"ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด 24 พ.ย. 2565 อัปเดตจาก 4 ปั๊ม เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ดีเซล


77

อัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ณ เวลา 07.00 น. กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊มดัง ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT

 

 

อัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ณ เวลา 07.00 น. กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊ม ประกอบด้วย ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT โดย "ราคาน้ำมัน" ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

 

 

 

ptt "ราคาน้ำมันวันนี้" ปตท. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.45 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.18 บาท/ลิตร 

เบนซิน 95 ราคา 42.86 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

 

 

 

bcp "ราคาน้ำมันวันนี้" บางจาก วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.45 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.18 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

 

 

 

shell "ราคาน้ำมันวันนี้" เชลล์ (Shell) วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.64 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.48 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.75 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.24 บาท/ลิตร

เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 35.24 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 35.24 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 35.24 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 35.24 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.46 บาท/ลิตร

 

 

 

pt "ราคาน้ำมันวันนี้" PT วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.45 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.18 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

เบนซิน ราคา 43.36 บาท/ลิตร


77